10 praktycznych wskazówek ułatwiających pracę w Szkicu 2D

Tworzenie szkicu dwuwymiarowego jest istotnym elementem wielu projektów inżynierskich. Dzięki katalogowi gotowych kształtów w programie IRONCAD jego użytkownicy mogą często pominąć ten etap i od razu przejść do edycji funkcji.

Czasami jednak potrzebne jest stworzenie nowego kształtu lub jego modyfikacja, do których będziemy już potrzebowali szkicownika.  W tym artykule przedstawiamy 10 praktycznych wskazówek, które zauważalnie przyśpieszą Waszą pracę w Szkicu 2D programu IRONCAD 2017.

1. Wymiarowanie okręgów

Standardowo wymiarowanie okręgów odbywa się od ich środków. Jeśli  chcemy uzyskać odniesienie do zewnętrznego wymiaru lub podać wymiar minimalny pomiędzy okręgami, wybieramy wiązanie “Odległość” i wymiarujemy z wciśniętym klawiszem SHIFT.

2. Funkcja Podziel

Funkcja ta służy do podziału szkicu na fragmenty. Jej zastosowanie sprawdza się szczególnie przy podziale krzywych zamkniętych, takich jak okrąg czy elipsa. Aby dokonać podziału, wskazujemy dwa znajdujące się na nich punkty.

3. Jednoczesne zaokrąglenie wszystkich wierzchołków

Aby jednocześnie zaokrąglić wszystkie wierzchołki danego wielokąta,  na początku zaznaczamy odpowiedni zarys, a następnie wybieramy opcję Zaokrąglenie i wskazujemy jeden z wierzchołków.

4. Wymiarowanie kąta

Oprócz dedykowanej funkcji do wymiarowania kątów, możemy również skorzystać z wiązania “Odległość”, a następnie wskazać odpowiednie krawędzie lub osie. Przyspieszy to proces definiowania wymiarów w Szkicu 2D.

5. Długość łuku

W celu zdefiniowania długości łuku możemy użyć  dedykowanego wiązania “Długość łuku”.

6. Rysowanie łuku stycznego z wykorzystaniem Polinii

W Szkicu 2D programu IRONCAD 2017 możemy wykorzystać funkcję Polinia do narysowania łuku stycznego na 2 sposoby:

I sposób: Po wybraniu polecenia Polinia możemy przełączyć się bezpośrednio na rysowanie łuku opcją „Przełącz linia/łuk”.

II sposób: Rysujemy łuk styczny bezpośrednio po narysowaniu linii, bez wybierania żadnych dodatkowych opcji.

7. Opcja Automatyczne wiązania geometryczne

Do przyśpieszenia szkicowania warto aktywować opcję, dzięki której wskazane przez nas wiązania będą generowane automatycznie w trakcie pracy.

8. Wyłączenie autorelacji

Aby wyłączyć automatyczne dodawanie wiązań podczas szkicowania, wystarczy przytrzymać klawisz CTRL.

9. Powrót do początkowego widoku szkicu

Czasami w trakcie pracy  w Szkicu 2D zdarza się, iż potrzebujemy zmienić widok. Aby przywrócić  widok domyślny szkicu,  wciskamy klawisz F7 i klikamy w jego płaszczyznę.

10. Opcje definiowania średnicy okręgu

IRONCAD 2017 posiada opcję  szybkiej zmiany sposobu wymiarowania okręgu pomiędzy średnicą a promieniem. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wymiar i wybrać preferowaną opcję.

Pobierz i przetestuj IRONCAD 2017

Zachęcamy do przetestowania możliwości IRONCAD 2017. Aby pobrać wersję demo programu, należy wypełnić ponizszy formularz

[recaptcha]

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz