Aktualizacja Product Update 1 dla IRONCAD 2016 już dostępna!

AktualizacjaPU1

 

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się aktualizacji Product Update 1 dla programu IRONCAD 2016. Wprowadza ona około 100 uprawnień, zwiększających zarówno wydajność, jak i stabilność działania programu.Dzięki nim użytkownicy mogą cieszyć jeszcze prostszą i bardziej komfortową pracą w IRONCAD 2016. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi nowościami oraz do obejrzenia filmu prezentującego udoskonalenia w module blachowym.

Lista najważniejszych nowości:

 • Triball – przyciąganie do środka krawędzi oraz najbliższych punktów

SnapTpNearest2

Triball to narzędzie służące do pozycjonowania obiektów względem innej geometrii. Podczas projektowania w IRONCAD 2016 często wykorzystuje się przeciąganie do środka krawędzi lub wierzchołków. W poprzedniej wersji należało kliknąć na kulę centralną Triball’a, wybrać funkcję, a następnie wybrać krawędź lub punkt. Teraz wystarczy tylko  przeciągnąć kulę centralną na krawędź i przytrzymać klawisz Shift, a Triball zostanie automatycznie przyciągnięty niczym magnes do charakterystycznych punktów.  Funkcjonalność ta odczuwalnie skraca czas wykonywania wielu czynności.

 • Zmienne fazowanie

VariableChamfer2

Dotychczas użytkownicy IRONCAD 2016  mieli do wyboru 3 różne typu fazowania. Obecnie poleceniem Fazowanie można sterować poprzez typy:

 • 2-odległości
 • 4-odległości
 • 2-odległości i kąt
 • Zmienny( z dowolną ilością punktów wzdłuż krawędzi).

Funkcja ta znacznie poszerza możliwości elastycznego modyfikowania geometrii w  bardziej skomplikowanych warunkach, bez używania typowych operacji cięcia i przekształcania zaokrąglenia w fazy.

 • Aktualizacja Translatora plików CAD

ImportProperties2

Dzięki aktualizacji IRONCAD 2016 zyskał nowe możliwości odczytywania właściwości(list materiałowych) z  importowanych plików. Poprzednio program importował standardowe formaty z programów: Inventor, SolidWorks, Pro/E (CREO), UG/NX, SolidEdge itp., a następnie wyświetlał edytowane: bryły, części, zespoły tylko z nazwą użytkownika. Obecnie można bezpośrednio  wczytywać właściwości, takie jak: numer części/katalogowy, opis, nazwę materiału, gęstość oraz wiele innych niestandardowych danych. Nowy translator zwiększa możliwości ponownego wykorzystywania danych z innych aplikacji, bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

 • Ulepszenia funkcjonalności w module blachowym

SheetMetalUnfold

Wprowadzone w module blachowym ulepszenia pozwalają lepiej kontrolować proces projektowania oraz wprowadzania zmian. Teraz można w nim wykorzystywać dodatkowe funkcje stosowane standardowo do tworzenia części w module bryłowym. Przykładem może być wykorzystanie funkcji Utnij, która pozwala szybko przycinać blachę standardową częścią. Dzięki aktualizacji  użytkownicy IRONCAD 2016 zyskują m.in. możliwości:

 • wykorzystania pochyleń i zaokrągleń
 • zmiany grubości blachy
 • dynamicznej edycji kołnierza i połączeń
 • zmiany odległości.

Nowe ulepszenia zwiększają również zgodność rozwinięcia(płaskiego wzoru blachy) poprzez automatyczną aktualizację, co korzystnie wpływa na proces projektowania.

film 2

 • Nowy Kołnierz Wyciągnięty z możliwością obsługi elipsy

Funkcja Kołnierz Wyciągnięty generuje rozwinięcie, wraz z opisami linii zgięć, dla prasy krawędziowej. Użytkownik tworzy profil z elipsy, a program automatycznie trasuje(generuje) linie zgięcia. Podobnie możemy narysować okrąg. W poprzednich wersjach należało stworzyć “prostokąt” i zaokrąglić naroża. Teraz ten proces jest znacznie uproszczony.

SheetmetalEllipse

Product Update 1  można pobrać, klikając tutaj >

Zapraszamy również do prezentacji zmian kliknij tutaj:  http://www.ironcad.com/2016pu1-new-features

 

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz