Aktualizacja PU1 dla IRONCAD 2019 już jest! Sprawdź, co nowego w programie

1

Miło nam poinformować o ukazaniu się aktualizacji Product Update 1 dla IRONCAD 2019. Dzięki niej użytkownicy programu zyskują wiele nowych funkcji i narzędzi, skutecznie usprawniających oraz przyśpieszających działania projektowe.  Zapraszamy do zapoznania się z listą nowości.

 

Możliwość zapisania ustawień dla uchwytów

W IRONCAD 2019 dodano przycisk służący do przełączania pomiędzy uchwytami edycyjnymi. Dzięki temu możliwa jest zmiana wymiaru w jednym kierunku lub symetrycznie. Dodatkowym ulepszeniem jest możliwość zapisania ustawień uchwytów dla danego kształtu. Następnie tak stworzone niestandardowe funkcje z pożądanymi ustawieniami, użytkownik może dodać do katalogu i wykorzystać w kolejnych projektach.

 

Sterowanie kolejnością przełączania kolejnych uchwytów

W celu automatycznego przełączania się pomiędzy uchwytami wprowadzono możliwość ustawienia, które oraz w jakiej kolejności uchwyty edycyjne będą dostępne do przełączania. Pozwala to na łatwą kontrolę zmiany gabarytów danego kształtu.

 

Włączenie/ Wyłączenie uchwytu dla kształtu

Aby poprawić komfort pracy w programie, dodano możliwość włączenie/wyłączenia uchwytu dla danego kształtu, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy uchwyty nakładają się na informacje, do których użytkownik chce uzyskać dostęp.

 

Nowe funkcje narzędzia Triball:

  • Włącz/wyłącz obrót widoku sceny

Dla wersji IRONCAD PU1 2019 dodano nową opcję, związaną z możliwością włączenia/wyłączenia obrotu widoku sceny dla zewnętrznego pierścienia Triballa.

 

DisableViewRotation 376x300

 

  • Wyłączenie elementów UI (interfejsu użytkownika), przy aktywnym narzędziu Triball

Podczas korzystania z narzędzia Triball, elementy takie jak wymiary szkicu czy uchwyty edycyjne są automatycznie ukrywane. Opcja ta poprawia widoczność, zwłaszcza podczas jednoczesnego wyboru kilku funkcji.

TriBallVisibility

 

  • Ułatwiony dostęp do uchwytu osi dla widoków ortogonalnych

Dla wersji IRONCAD PU1 2019 ułatwiono dostęp do uchwytu punktu centralnego w trybie widoku wzdłuż danej osi Triballa. Jednocześnie istnieje możliwość wykorzystania zewnętrznego pierścienia Triball, aby obrócić model wokół osi pokrywającej się z jego kulą centralną.

 

 

  • Możliwość ukrycia ikony aktywatora dla Triballa

Aby tymczasowo ukryć ikonę odpowiedzialną za aktywację Triballa należy kliknąć w nią prawym przyciskiem myszy. Dodatkowo przechodząc do Menu – > Opcje – > Interakcja, użytkownicy mogą ukryć aktywator na stałe.

 

Ogólne ulepszenia

Automatyczne parametry dla szyku w szkicu 2D

Dla wersji PU1 2019 wymiar oraz liczba przypisane do danego szyku w szkicu 2D są automatycznie dodawane do tabeli parametrów. Pozwala to użytkownikowi na pełną kontrolę nad modyfikacją szyku podczas parametrycznego projektowania.

 

Bezpośrednia edycja właściwości podczas dodawania wiązań wymiarów

Podczas tworzenia wiązań w szkicu 2D pojawia się nowe okno dialogowe umożliwiające zmianę nazwy parametru oraz wprowadzenie wartości wymiaru. Dodatkowo możliwe jest wpisywanie formuł podczas tworzenia wymiaru.

 

Definicja widoku głównego dla złożeń

Dla złożeń dodano możliwość zdefiniowania widoku z przodu. Jest to przydatne podczas wykorzystania narzędzia Pakietowe rysunku, które generują widoki na podstawie orientacji modelu w scenie.

 

Definicja Złożenia

 

 

Opcja “Wybierz z listy” dla ścian/krawędzi/wierzchołków

Po wybraniu ściany, krawędzi lub wierzchołka, aby uzyskać dostęp do filtru wyboru, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i aktywować opcję „Wybierz listy”. Narzędzie to wyświetla inne ściany, krawędzie oraz wierzchołki znajdujące się w pobliżu położenia kursora.

 

SelectOther

 

Aktualizacja okien dialogowych otwierania oraz importu dla najnowszych sterowników Microsoft®

W wersji IRONCAD PU1 2019 okno dialogowe Otwórz/Importuj, zostało zaktualizowane, aby obsługiwać najnowsze sterowniki firmy Microsoft. Zapewnia to szybki dostęp do ulubionych folderów oraz nawigacji zgodnych z Eksploratorem Windows.

 

OpenDialogs 490x300

 

 

Ulepszenia dla modułu Arkusz blachy

Funkcja „Zgięcie dla otworowania”

Dla modułu Arkusz blachy dodano nową funkcję, pozwalającą na tworzenie niestandardowych zagięć dla otworowania. Korzystając ze szkicu 2D, użytkownicy mogą zaprojektować wycięcie oraz wybrać linię zgięcia. Element może być wycięty laserowo lub mieć zdefiniowaną przez użytkownika grubość cięcia. Dodatkowo możliwe jest dodanie własnych tego typu zgięć do katalogu i wykorzystanie w kolejnych projektach.

 

Możliwość zbiorczego dodania do katalogu modelu blachy oraz jej rozwinięcia

W wersji PU1 2019 ponowne wykorzystanie konstrukcji blaszanej w innych projektach jest łatwiejsze, dzięki możliwości zbiorczego przechowywania złożonej i rozłożonej blachy w katalogu. Wystarczy zaznaczyć obie części w przeglądarce sceny i przeciągnąć je do katalogu. Po rozwinięciu w nowym pliku, obie części są połączone.

 

Edycja szkicu zgięcia z poziomu sceny 3D

Użytkownicy mają teraz bezpośredni dostęp do edycji zagięć stworzonych przy wykorzystaniu funkcji Szkic zgięcia. Po ustawieniu kursora w pobliżu wybranego zagięcia pojawia się uchwyt zmiany położenia dla linii szkicu z poziomu sceny 3D.

 

Opcja “Ogranicz region zagięcia do długości linii” dla szkicu zgięcia

Dla najnowszej wersji PU1 2019 dodano opcję, która pozwala na ograniczenie regionu gięcia w stosunku do długości linii narysowanej w szkicu. Jest to przydatna funkcja, np. w przypadku małego segmentu zgięcia (np. U), gdzie użytkownik chce zagiąć tylko jedną stronę przy wykorzystaniu narzędzia Szkic zgięcia.

 

Opcja „Pokaż strzałkę kierunku rozwinięcia na konstrukcji blaszanej”

Kierunek rozwinięcia blachy jest kontrolowany za pomocą strzałki, która jest widoczna na poziomie części. W wersji PU1 2019 jest ona domyślnie ukryta, aby uniknąć przypadkowego kliknięcia, które może zmienić kierunki zagięć oraz ich opisy w rysunku. Aby włączyć jej widoczność, należy przejść do Menu -> Opcje -> Arkusz blachy.

 

SheetMetalArrow 334x300

 

Ulepszenia dla modułu Rysunek

Pakietowe rysunki – możliwość otwierania wielu rysunków dla danego projektu

W wersji IRONCAD PU1 2019 możliwe jest tworzenie oraz otwieranie wielu rysunków z wykorzystaniem narzędzia Pakietowe rysunki. Przykładowo użytkownik może wygenerować dokumentację dla zestawu części, a następnie nowy rysunek dla zestawu złożeń. Aby załadować lub utworzyć nowy rysunek wystarczy dwukrotnie kliknąć nazwę aktualnie widocznego pliku.

 

Pakietowe rysunki – opcja „Wyczyść wybrane części i zespoły z tabeli”

Użytkownicy korzystający z narzędzia Pakietowe rysunki mogą chcieć utworzyć  zestaw rysunków tylko dla części lub tylko dla złożeń. Dlatego, do okna dialogowego tej funkcji dodano opcję, która umożliwia określony wybór części lub zespołów z aktualnie aktywnej listy.

 

Pakietowe rysunki – możliwość dodania dodatkowych arkuszy dla nowych komponentów do istniejącego rysunku

Narzędzie Pakietowe rysunki zostało rozbudowane o nową opcję, która pozwala użytkownikom na dodanie dodatkowych arkuszy do wcześniejszych rysunków dla nowo utworzonych komponentów.

 

Automatyczne wyrównanie wymiarów

Dla wersji PU1 2019 rozbudowano możliwości narzędzia Odległość w module Rysunek. Podczas wymiarowania, kolejno dodawane odległości są wyrównywane do wybranych wymiarów lub odsunięte o określoną w ustawieniach odległość.

 

Pobierz IRONCAD 2019 z aktualizacją PU1

Zachęcamy do pobrania IRONCAD 2019 wraz z aktualizacją PU1. Aby pobrać program, kliknij tutaj >

 

Pobierz IRONCAD 2019 PU1

 

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz