DDM – System zarządzania danymi CAD (Zgodność z ISO 9001 oraz FDA)

 

Zarządzanie danymi jest bardzo często postrzegane jako złożony i czasochłonny proces, ale czy na pewno musi tak być? W tym artykule przeanalizowano środowisko mutli-CAD systemu DDM, które oferuje szybkie wdrożenie oraz rozbudowany zakres możliwości.

System Design Data Manager (DDM) firmy CSI istnieje na rynku od ponad dwóch dekad. Jego początek związany jest bezpośrednio z korporacją PTC. Użytkownicy potrzebowali prostszego rozwiązania do zarządzania danymi w porównaniu z funkcjonalnością jaką wtedy oferował system PTC.

Mimo, że system DDM wywodzi się z PTC, to na przestrzeni lat rozwinął się pod względem zwiększonej wydajności oraz możliwości współpracy z dostępnymi na rynku programami. Równocześnie był na bieżąco aktualizowany według potrzeb użytkowników, a jego dwie kluczowe zalety: prostota oraz przystępna cena pozostały bez zmian.

Podczas, gdy systemy do zarządzanie danymi znane są ze swojej skomplikowanej formy oraz wymagają dużej liczy konsultacji, ideą oprogramowania DDM było opracowanie minimalistycznego interfejsu potrzebnego do implementacji danych. Dzięki temu użytkownik może stopniowo zapoznawać się z funkcjonalnością systemu.

Warto wspomnieć o dostępności 30-dniowej wersji próbnej, co jest rzadkością wśród aplikacji do zarządzaniami danymi.

Modułowy interfejs DDM do zarządzania danymi, wyszukiwanie oraz przepływy pracy.

Ustawienia i konfiguracja

DDM to system zarządzania danymi oparty na modelu klient – serwer. W pierwszym etapie należy skonfigurować serwer, a następnie podłączyć do niego klientów. Podczas pobierania należy sprawdzić wstępne wymagania oraz poprawność wersji serwera. Zasadniczo sprowadza się to do posiadania Microsoft Server 2012.

Kolejny krok to instalacja oprogramowania klienta. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że DDM wspiera nie tylko aplikację klienta, ale współpracuje z większością systemów CAD dostępnych obecnie na rynku. Nie jest to tylko pobieżna integracja, ale widoczna w interfejsie systemu CAD, dzięki czemu zarządzanie danymi staje się jego integralną częścią. Obecnie aplikacja DDM jest kompatybilna z takimi programami jak IRONCAD, SOLIDWORKS, Solid Edge, Inventor, Creo Parametric czy AutoCAD. Należy zauważyć, że system umożliwia również zarządzanie dokumentami Microsoft Office, Adobe oraz pojedynczymi plikami np. Rhino. Dzięki temu wszystkie powiązane dane mogą być przechowywane w jednym miejscu.

Sam proces instalacji wymaga podania technicznych informacji odnośnie portów oraz systemów, z którymi DDM ma być zintegrowany. Nie ma znaczenia, który system zostanie uruchomiony, ponieważ zarządzanie danymi odbywa się w jednej scentralizowanej bazie.

Poza podstawowymi ustawieniami kont użytkowników, system jest gotowy do działania. W pierwszej kolejności należy dopasować możliwości oprogramowania do wymagań organizacji i zdefiniować sposób zarządzania danymi, przepływem pracy i procesami.

Integracja procesów biznesowych

Integracja procesów biznesowych to fraza, która prawdopodobnie wzbudzi niechęć u każdego kto zetknął się z instalacją systemu PDM lub PLM. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych założeń modułu DDM jest prostota obsługi.

Na początku zaczynamy od wybrania sposobu korzystania z systemu. Jeśli chcemy ustawić automatyzację numeracji części, wystarczy ją włączyć. Wyświetlenie podziału pracy według projektu lub klienta to tylko prosty wybór interesującej nas opcji. Cała funkcjonalność aplikacji jest dostępna dla wszystkich systemów projektowania i zarządzania inżynierią produkcji.

W kwestii zarządzania przepływem pracy i procesami, system obejmuje zarządzanie zarówno prostymi procesami np. ECR/ECO (z pełną widocznością i identyfikalnością decyzji oraz podpisów), jak również niezgodnościami z magazynem, kontrolą dostawców i wiele innych. W początkowej fazie pracy z modułem, istotne jest rozpoczęcie wdrażania od podstaw. Następnie stopniowo można zapoznawać się z bardziej zaawansowanymi funkcjami.

System oferuje również dodatki, które pomagają w odbiorze danych przechowywanych w DDM przez szerszą grupę odbiorców. Chodzi tu w szczególności o moduł internetowy DDM Web, który pozwala na współpracę z klientami korzystającymi z przeglądarek.

Doświadczenie użytkownika

W pierwszej kolejności przeanalizujmy sytuację projektanta i inżyniera. Zazwyczaj to oni bazują na współpracy modułów DDM oraz CAD. Po instalacji, każdy z poszczególnych systemów otrzymuje własny pasek narzędzi oraz ikony do integracji z bazą danych DDM. Podczas naciśnięcia ikony Zapisz z poziomu programu typu CAD zostaje wywołany interfejs DDM, gdzie możliwe jest zdefiniowanie odpowiednich meta danych. Kolejno dane są przenoszone do bazy i mogą być „zarządzane”.

System DDM prawidłowo „rozpoznaje” bardziej złożone struktury większości systemów do projektowania 3D. Dlatego zachowuje: strukturę zespołów i podzespołów, konfiguracje, warianty części oraz relacje między zależnymi częściami, złożeniami i rysunkami. Kolejne zmiany są uwzględniane jako wersje.

W środowisku pracy wielu użytkowników konieczne jest również ograniczenie dostępu oraz możliwości edycji komponentów czy podzespołów. Moduł DDM posiada oczywiście taką funkcjonalność, a poziom jej zaawansowania zależy od wymagań użytkownika.

Ponowne wykorzystanie danych

Jedną z uniwersalnych zalet pracy w środowisku zarządzania danymi produktu jest oczywiście ponowne ich wykorzystanie oraz redukcja powtarzalnych czynności. Dlatego system DDM posiada własny interfejs dla wyszukiwania danych, będący jednocześnie głównym interfejsem klienta. Natomiast w innych systemach PDM jest to kwestia drugorzędna.

Proces wyszukiwania może odbywać się na poziomie globalnym, czyli odnosi się do całej bazy danych. Jeśli wyszukiwany jest ciąg tekstowy lub według filtrowanej kategorii, system nie  tylko wyświetla szczegółowe informacje odnośnie każdego rekordu, ale umożliwia także dostęp do powiązanych danych, np. miejsca ich lokalizacji. Pozwala to nie tylko na łatwe odnalezienie szukanych danych, ale także na natychmiastowe zapoznanie się z ich zmianami czy poprawkami.

Zastosowanie DDM w innych branżach/działach

Oczywiście poza użytkownikami CAD, w każdej organizacji jest wiele innych osób, które potrzebują dostępu do rozbudowanej bazy danych, list BOM oraz przepływu pracy i procesów. W tym zakresie DDM również oferuje wiele opcji. Istnieje możliwość korzystania z aplikacji DDM Office, co daje możliwość pełnego przeszukiwania oraz korzystania z danych, administrowania systemem, jak również uczestnictwa w przepływach pracy oraz procesach biznesowych.

Natomiast gdy chcemy udostępniać informacje w bardziej rozpowszechniony (ale zarazem w kontrolowany) sposób to należy do tego wykorzystać moduł DDM Web.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwy jest dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej dla wszystkich osób zaangażowanych w procesy projektowania oraz produkcji, niezależnie czy dotyczy to działów sklepowych, zakupowych czy marketingu, jak również dostawców oraz klientów.

Systemy biznesowe

Jedną z bardziej zaawansowanych opcji jakie uwzględniła firma CSI jest możliwość zintegrowania danych oraz metadanych pochodzących z DDM z innymi modułami biznesowymi, niezależnie od tego czy są typu MRP, ERP itp. Wpływa to znacząco na proces automatyzacji przepływu informacji do innych systemów. Zasadniczo sprowadza się to do określenia, co i kiedy ma zostać przekazane np. w jakim okresie zmian wersji. Kolejno dane te są umieszczane w odpowiednim folderze i automatycznie pobieranie przez inny system.

Funkcjonalność ta pozwala na korzystanie z aplikacji klienckich opartych na systemie Windows, ale z dodatkiem DDM Web czynności te możne ograniczyć do współpracy opartej na przeglądarce. Oba rozwiązania są równie dobre, a w  dobie smartfonów łatwy wgląd w procesy oraz dane firmy jest bezcenny.

Podsumowanie

Pomimo szerokiego wachlarza możliwości, system DDM nie zniechęca swoimi kosztami, a  polityka cenowa jest jasna i przejrzysta. Podsumujmy teraz co proponuje każdy z poszczególnych wersji modułu DDM.

  • DDM Office umożliwia zarządzanie  typową dokumentacją biurową. W zależności od potrzeb możliwa jest również jego integracja z systemem CAD (dla wszystkich obsługiwanych systemów).
  • DDM CAD pozwala na współpracę z inżynierskimi rozwiązaniami CAD. System kontroluje m.in. rewizje, wersje plików, listy materiałowe BOM, numeracje oraz automatyczne generowanie powiązanych plików.
  • DDM Web oferuje udostępnianie danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu zapewnia swobodną komunikację wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie produktu.

DDM jest sprawdzonym w branży i powszechnie akceptowanym systemem zarządzania cyklem życia produktu, zarówno dla jednoosobowych zespołów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. System zdecydowanie wygrywa z konkurencyjnymi rozwiązaniami (np. PLM i PDM) biorąc pod uwagę łatwość implementacji, możliwości konfiguracji, współpracę z innymi systemami oraz oczywiście cenę.

Pobierz DDM Multi-CAD PDM/PLM
hybrydowy system do zarządzania danymi CAD

Aby pobrać system DDM, wypełnij poniższy formularz.
Na podany adres e-mail otrzymasz link do programu oraz klucz licencyjny.

Zaznacz wszystko
*Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przedstawicieli Grupy TM SYS w celu przedstawienia oferty lub marketingu.
*Wyrażam zgodę na kontakt mailowy przedstawicieli Grupy TM SYS w celu przedstawienia oferty lub marketingu.
(opcjonalnie) Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przekazania informacji dotyczących naszych produktów i usług oraz o nowych wydarzeniach.

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz