Dywersyfikacja systemów CAD

Firmy z wielu branż, a przede wszystkim z branży motoryzacyjnej i lotniczej, bardzo często zobligowane są do wykonywania dokumentacji projektowej w określonym standardzie, głównie CATIA i NX. Podyktowane jest to zwykle wymaganiami ze strony zleceniodawców, globalnych korporacji korzystających na co dzień z wymienionych rozwiązań CAD.

Paradoksalnie jednak koszty zakupu i utrzymania licencji CATII czy NX dla międzynarodowych koncernów z racji globalnych umów mogą być znacząco niższe niż dla firm podwykonawców, które posiadają kilka, kilkanaście stanowisk kupowanych od lokalnych resellerów.

Kolejnym istotnym aspektem jest, że współpraca z dużymi koncernami w przypadku większości firm  dotyczy zazwyczaj realizacji pewnego wąskiego, wyspecjalizowanego zakresu prac. Z kolei szeroko rozumiana wymiana dokumentacji sprowadza się jedynie do otrzymania plików od zleceniodawcy. Zdarza się też, że zleceniobiorca dokonuje zakupu licencji dedykowanego oprogramowania specjalnie na potrzeby tylko jednego konkretnego projektu! Stanowi to zwykle nieodwracalny koszt dla przedsiębiorcy ze względu na praktykowane zapisy w umowach licencyjnych wykluczające możliwość zbycia później takiego oprogramowania na wolnym rynku.

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy uzasadniony jest zakup i utrzymanie drogiej licencji CATII czy NX, jeżeli w praktyce wykorzystywanych jest maksymalnie kilka procent możliwości oprogramowania? Czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłaby inwestycja w tańszy, optymalny użytkowo system CAD posiadający możliwość wymiany plików z formatami natywnymi CATIA oraz NX? Odpowiedzi na tak postawione pytania i praktyczne przykłady zastosowania znaleźć można już w niektórych dużych koncernach, które same wewnętrzne wprowadzają politykę dywersyfikacji systemów CAD podyktowaną oszczędnościami.

Główne biuro konstrukcyjne dużego międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego z siedzibą w Tychach wykorzystuje na co dzień kilkanaście stanowisk oprogramowania CATIA. W tym samym czasie w przedsiębiorstwie pracuje kilkadziesiąt licencji alternatywnego, tańszego systemu CAD, w tym oprogramowania IRONCAD posiadającego możliwość bezpośredniej współpracy z natywnymi formatami CATIA.

Wykorzystywane jest ono do opracowywania dokumentacji m.in. przyrządów spawalniczych i montażowych oraz w utrzymaniu ruchu. Technolodzy posiadają możliwość bezpośredniego importu plików CATII do swojego systemu CAD i na tej podstawie realizują projekty dedykowanych narzędzi i oprzyrządowania.

Dodatkową zaletą oprogramowania IRONCAD jest możliwość scentralizowanego zakupu pakietu licencji przez spółkę matkę i rozdysponowanie ich pomiędzy jednostki rozmieszczone w innych krajach na świecie. Rozwiązanie z centralnym zarządzaniem licencjami niesie ze sobą konkretne korzyści, takie jak:

  • łatwa kontrola nad ilością i wartością użytkowanego oprogramowania,
  • możliwość szybkiej i autonomicznej reakcji na zapotrzebowanie na danym stanowisku, w danym oddziale,
  • jednorodność oprogramowania oraz dokumentacji, łatwa wymiana plików,
  • unifikacja i stałość cen oprogramowania oraz aktualizacji,
  • w przypadku ewentualnej likwidacji któregoś z oddziałów licencje oprogramowania nie „przepadają”, ale mogą zostać przeniesione do innego oddziału lub „zmagazynowane”

 

Inny przykład stanowi zagraniczny koncern lotniczy, posiadający oddziały w Polsce – HS Kalisz sp. z o.o.(www.utas.pl).  W firmie HS Kalisz oprogramowanie IRONCAD znalazło zastosowanie dzięki możliwości wczytywania plików z wszystkich uniwersalnych formatów dając przy tym możliwość łatwej i szybkiej edycji wczytanych części i złożeń.

Dzięki dostępności funkcji pozwalających na bezpośrednią edycję geometrii IRONCAD jest często stosowany do edycji geometrii 3D dostarczonej przez kontrahentów w uniwersalnych formatach (*.stp; *.sat itd.) pozwala to na szybkie zmodyfikowanie geometrii bez względu na jej pochodzenie. Bardzo istotną zaletą jest łatwe pozycjonowanie części w złożeniu bez użycia wiązań.

Po wczytaniu całego złożenia z pliku w formacie STP złożenie nie zawiera wiązań a ponowne ich definiowanie jest bardzo czasochłonne. Wykorzystanie programu IRONCAD pozwala zaoszczędzić czas.

 

Aktualna sytuacja rynkowa i rosnąca konkurencja wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Dla firm z branży projektowej, technologicznej i produkcyjnej często bardzo istotny koszt stanowi zakup i utrzymanie licencji oprogramowania CAD oraz stacji roboczych.

Z racji bardzo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach różnice możliwości dostępnych na rynku systemów CAD znacząco się zmniejszyły. Często do tego stopnia, że na pierwszy rzut oka trudno odróżnić jedno oprogramowanie od drugiego. Z kolei najwięksi producenci oprogramowania, chcąc za wszelką cenę związać ze sobą klientów, wprowadzają politykę uniemożliwiającą zakup licencji na własność, w zamian pozostawiając okresową obligatoryjną opłatę za użytkowanie.

Często wiążą to także z celowo wywindowanymi wymaganiami sprzętowymi, aby użytkownik dodatkowo regularnie zmuszony był do wymiany sprzętu komputerowego na nowszy, wydajniejszy. Taka tendencja wymusza na przedsiębiorcach konieczność długoterminowego planowania inwestycji w oprogramowanie i uwzględniania go jako stałej część kosztów prowadzenia działalności.

Jest to o tyle zjawisko niekorzystne, że zakup oprogramowania nie może odbyć się jednorazowo na własność w okresie dobrych wyników finansowych uzyskiwanych przez firmę i następnie stanowić wyposażenie przedsiębiorstwa.

Dlatego przy planowaniu zakupu oprogramowania CAD warto zwrócić uwagę, czy oferta potencjalnego dostawcy gwarantuje jasne i przejrzyste zasady licencjonowania, stałość cen zakupu i utrzymania (częstą praktyką jest oferta kilkudziesięcioprocentowego rabatu przy zakupie pierwszej licencji i następne podnoszenie cen przy zakupie kolejnych licencji i subskrypcji, gdy klient jest już „związany” z dostawcą), możliwość zakupu licencji wieczystej z opcją aktualizacji w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat oraz licencje pływające z możliwością użytkowania na wielu stanowiskach bez żadnych dodatkowych opłat.

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz