Eksporter Raportów Materiałowych BOM w IRONCAD

Tworzenie zestawień materiałowych BOM (ang. Bill Of Materials) jest istotnym elementem procesu produkcyjnego. Listy materiałowe zawierają informacje o surowcach, czy ilości komponentów potrzebnych do wytworzenia produktu końcowego. Eksporter BOM  w IRONCAD oferuje wiele praktycznych funkcji przyspieszających zarządzanie całym projektem podczas tworzenia zestawienia wszystkich komponentów. Narzędzie to eliminuje błędy, jakie mogą powstać podczas dalszego przepływu pracy.

Makro to jest dostępne w katalogu IC-Narzędzia pod nazwą „Zaawansowany Menadżer Projektu” i pozwala na:

1.  Automatyczny eksport rozbudowanych raportów materiałowych BOM do programu Excel na podstawie stworzonego projektu 3D.

2. Tworzenie wielu konfiguracji list materiałowych np. listy cięcia profili uwzględniającej ich długości, kąty cięcia oraz właściwości takie jak: numer części, opis, materiał, masa, ilość, producent itp. Dzięki temu użytkownicy mogą zbudować bazę gotowych raportów, które można następnie dowolnie modyfikować.

3. Generowanie podglądu całego produktu podczas eksportu do programu Excel, jak również miniatur „obrazków” do każdej części/podzespołu znajdującego się w liście materiałowej. Jest to szczególnie przydatne dla osób nie posiadających programu CAD, dzięki czemu w przejrzysty sposób widzą co przedstawia dany numer komponentu. W ustawieniach eksportu do Excel’a użytkownik ma możliwość wyboru podglądu sceny, komponentów oraz właściwości całego projektu.

4. Zarządzanie danymi dodatkowymi, takimi jak: obróbka cieplna, dostawca, atest itp. dzięki generatorowi karty właściwości. Istnieje również możliwość wprowadzania innych danych w zależności od potrzeb projektowych.

5. Tworzenie strukturalnych wykazów części i zespołów z poziomami oraz z uwzględnianiem podzespołów traktowanych jako część np. łożysko – 1 sztuka. Dodatkowo opcja „Multi Zespoły Listy Części” umożliwia jednoczesne wygenerowanie osobnych raportów materiałowych dla całego projektu oraz poszczególnych podzespołów w zależności od zdefiniowanego poziomu.

 

6. Ustawianie filtrów według zdefiniowanych kategorii np. komponenty zewnętrzne (mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne), normalia i inne uwzględniające dowolne filtrowanie elementów projektu.

7. Definiowanie materiału dla poszczególnych części. Możliwe jest również wybranie grupy komponentów i zbiorcze zdefiniowanie materiału. Dodatkowo użytkownik może wyznaczyć współrzędne środka ciężkości pojedynczego elementu lub całego podzespołu.

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz