INTERAKTYWNY SAMOUCZEK

Rozpocznij pracę w IRONCAD poznając kluczową filoziofę pracy z uchytami! Postępuj zgodnie z krokami w samouczku dzięki któremu opanujesz IRONCAD w 5 minut.

Unikalne środowisko 3D
Tworzenie wiele części i zespołów w jednym pliku (nie wymagany PDM).
TriBall

Łatwe przenoszenie komponentów za pomocą opatentowanego narzędzia graficznego.

Uchwyty

Wygodna i szybka zmiana rozmiaru obiektu za pomocą uchwytów.

Katalogi

Przeciąganie i upuszczanie gotowych kształtów z branżowych katalogów znacznie przyśpiesza prace projektowe.

Innowacyne modelowanie

Kombinacja dowolnych funkcji podczas projektowania w połączeniu edycją bezpośrednią.

Miłej nauki!

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz