IRONCAD – Proste przejście w projektowaniu z CAD 2D na CAD 3D

2d_3D

Projektowanie wyłącznie w środowisku 2D, stanowi ciągle, pomimo upływu lat,  standard dla wielu projektantów z rozmaitych branż. Sytuacja ta może dziwić, wszakże na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań typu CAD, które pozwalają na pracę w całkowicie trójwymiarowej przestrzeni. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego perspektywa projektowania w CAD 3D, wciąż wzbudza w wielu użytkownikach pewne wątpliwości? Czy istnieje szansa, aby ci projektanci, którzy przejawiają nieufność w stosunku do CAD 3D, zmienili zdanie?

Zacznijmy od tego, że projektowanie w środowisku 3D niewątpliwie pozwala na tworzenie o wiele bardziej czytelnych projektów, w postaci atrakcyjnych wizualizacji. Trójwymiarowe projekty znoszą również problem odmiennych interpretacji tych samych rysunków 2D, przez różne osoby.  Do głównych zalet modeli 3D należy także  możliwość ich powtórnego wykorzystania w wielu różnych operacjach, takich jak m.in.: analizy CAE, sprawdzanie kolizji, złożenia,  ergonomia, kontrola tolerancji itd.. Do pozostałych zalet związanych z wykonywaniem projektów w środowisku trójwymiarowym możemy zaliczyć:   wykorzystywanie modeli 3D w maszynach CNC, możliwość ich szybkiego prototypowania i wysyłania do drukarek 3D, w celu wydruku.

Projekty wykonane w 3D z pewnością również wspomagają działania sprzedażowe. Sprzedawcy wysyłając do projektantów dane, otrzymują od nich precyzyjne i efektowne modele 3D, które następnie mogą  dostarczyć i zaprezentować klientom.

Ironcad przejście CAD 2d na 3d

 

Zastanawiającym wydaje się więc, że pomimo oczywistych zalet projektowania 3D, większość użytkowników wciąż pracuje wyłącznie w trybie 2D. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Trudno znaleźć na to pytanie jednoznaczną odpowiedź. Prawdopodobnie  sytuacja ta wynika z kilku powodów.

Pierwszy, najbardziej prawdopodobny powód, stanowi brak należytej chęci i zaangażowania w naukę projektowania w nowym środowisku  zarówno ze strony firm, jak i osób indywidualnych.

Niechęć może wynikać też z prawdopodobnej obawy przed zmniejszoną produktywnością, w czasie przechodzenia na pracę w 3D, oraz ewentualnymi kosztami szkoleń i brakiem odpowiedniej synchronizacji działań, w przypadku niewłaściwego użytkowania systemu.

Projektantów mogą często również irytować zasady i metodologie związane z podejmowanymi, w systemach 3D, działaniami  np. konieczność  wpisywania odpowiednich  parametrów, nakładania pewnych ograniczeń, tworzenia relacji bądź stosowania systemów zarządzania.

Użytkownicy mogą często przejawiać równie wyraźną tendencję do projektowania w 2D, z powodu posiadania tradycyjnego technicznego wykształcenia i doświadczenia jedynie w pracy w dwuwymiarowym środowisku.

Ironcad przejście CAD 2d na 3d 2

Specjaliści z IronCAD postanowili zmienić ten stan rzeczy, tworząc  takie oprogramowanie do projektowania w środowisku  CAD 3D, które skutecznie zminimalizuje wszystkie powyższe obawy użytkowników i jednocześnie umożliwi im powtórne wykorzystanie posiadanych projektów 2D. W IRONCAD 2014 pomyślano o obsłudze starych plików oraz o utrzymaniu właściwej interakcji pomiędzy modelami 2D i 3D.

Ironcad przejście CAD 2d na 3d 3

Charakterystycznym elementem IRONCAD 2014 jest jego intuicyjny interfejs. W celu budowy trójwymiarowych obiektów geometrycznych, także przy wykorzystaniu rysunków 2D, stosuje się prosty system, działający na zasadzie przeciągnij i upuść. Proces ten odbywa się, bez potrzeby wykorzystania wcześniej zdefiniowanych płaszczyzn odniesienia i bez żadnych zależności w interakcji pomiędzy obiektami geometrycznymi, co jest znamienne dla konkurencyjnych systemów MCAD.

W wielu istniejących rozwiązaniach typu MCAD można odczuć brak odpowiednich narzędzi, które pozwoliłyby na łatwe  i szybkie przekształcenie posiadanych danych 2D w  profesjonalne modele 3D. W przypadku systemów MCAD konieczne jest, aby w ogóle myśleć o przejściu na 3D, zaopatrzenie w specjalistyczne i często kosztowne nakładki i dodatki. Z kolei w IRONCAD 2014  ten problem nie istnieje, gdyż do konwersji na 3D nie potrzeba żadnych zewnętrznych rozszerzeń. Wszystko, co niezbędne, zostało pomyślnie zaimplementowane w programie.

Ironcad przejście CAD 2d na 3d 4

IRONCAD 2014  umożliwia powtórne wykorzystanie istniejących danych 2D dzięki zaawansowanej i zintegrowanej  wewnętrznej aplikacji 2D. Program jest w stanie  poradzić sobie z tą transformacją, dzięki połączeniu możliwości powtórnego wykorzystania geometrii z tradycyjnych rysunków i szkiców oraz zastosowaniu  zintegrowanych funkcji jak np. TriBall, czy tez funkcji przeciągnij i upuść kształty z katalogu. Czyni to całą operację krótką i prostą. Użytkownicy otrzymują także możliwość łatwego  kopiowania i wklejania danych 2D w formie szkiców.  Dzięki projektowaniu na zasadzie przeciągnij i upuść oraz wielu innym przydatnym funkcjom i opcjom IRONCAD 2014 umożliwia błyskawiczne i intuicyjnie tworzenie z rysunków 2D  profesjonalnych modeli 3D.

Ironcad przejście CAD 2d na 3d 5

Całkowite przejście projektantów wyłącznie na tryb pracy w środowisku CAD 3D, wydaje się stanowić jedynie kwestię czasu. Należy dodać, iż prawdopodobnie niezbyt odległego.  Trójwymiarowy obszar pracy wykazuje znaczną przewagę nad swoim dwuwymiarowym poprzednikiem w wielu kluczowych obszarach.  Niechęć i obawy przed stosowaniem 3D również powinny z czasem zaniknąć. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z posiadanych danych w 2D, gdyż jak się okazuje, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, można dokonać ich łatwej i bezstratnej konwersji. IRONCAD 2014 i jego zaawansowane możliwości, wespół z szybką i intuicyjną obsługą, zdają się stanowić właściwy kierunek w projektowaniu CAD 3D dla każdego projektanta.

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz