Łatwa obsługa i edycja plików DWG i DXF!

Obecnie konkurencyjne programy CAD 3D oferują tylko import i eksport plików DXF/DWG bez możliwości swobodnej edycji jak dotychczas było to w AutoCAD. Taka zależność prowadziła do ewentualnego zakupu dodatkowej licencji systemu CAD 2D. Producent IronCAD zastosował zupełnie odmienną politykę integrując rozwiązanie CAXA Draft (zamiennik AutoCAD Mechanical) z parametrycznym programem CAD 3D IronCAD.

Program IronCAD importuje pliki dwg/dxf oznacza to że można otworzyć plik AutoCAD’a i edytować go w pełnym zakresie począwszy od czcionek, napisów, linii krojenia (przekrojów), wymiarów, zarysów przedmiotów, kreskowania itd. Dodatkowo umożliwia tworzenie i automatyczną aktualizację widoków z BRYŁ 3D. Użytkownicy mogą tworzyć przekroje, kłady, zestawienia materiałów (BOM), dodawać oznaczenia spoin, tolerancji, pasowań itd. Program automatycznie generuje i dodaje linie gięcia, opis, osie symetrii, znaczniki środka, zarysy gwintów z adnotacją, tabele otworów, tabliczki do modułu kół zębatych itd. Również automatycznie uzupełnia tabliczkę rysunkową o właściwości dotyczące skali, materiału, nazwy detalu/zespołu, masy, numeru katalogowego itd.

Kliknij na obrazek, aby zobaczyć FILM - Wykorzystanie dokumentacji 2D w modelowaniu trójwymiarowym IRONCAD

Funkcjonalność która może się podobać:

1). Otwieranie plików DXF/DWG

walek_zrzut_ekranu

2). Menadżer Warstw

menadzer_styli_CAXA

3). Biblioteka elementów znormalizowanych

biblioteka_czesci

4). Generator krzywych matematycznych

generator_krzywych

5). Generator kół zębatych

generator_kola

6). Linia poleceń

linia_polecen

7). Czytelny Interfejs

interfejs

8). Zestawienie Materiałów BOM

bom

9). Wymiarowanie izometryczne
wymiarowanie_przestrzenne

10). Bloki dynamiczne jako Atrybuty (wygodne przy tworzeniu rysunków schematu elektrycznego, instalacji itd.)

instalacje

11). Eksport danych do Excel, Access

12). Automatyczna aktualizacja danych Tabliczki Rysunkowej

13). Biblioteki symboli spawania, tolerancji geometrycznych, chropowatości powierzchni

spawanie

tolerancje

14). Biblioteka adnotacji technicznych przykład “Ostre krawędzie stępić”

15). Funkcja Znajdź i zamień tekst

znajdz_zamien

16). Funkcja porównaj pliki

porownaj

17). Dynamiczny kalkulator wagi

kalkulator_wagi

18. Narzędzia do obliczeń pola powierzchni, środka bezwładności/ciężkości, obwodu

“zamiennik AutoCAD”

Pobierz i bezpłatnie przetestuj IRONCAD

 

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz