PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z PROFILI ALUMINIOWYCH

Użytkownicy szukali sposobów na poprawę jakości świadczonych usług swoim klientom. Jednym z rozwiązań pozwalającym na poprawę standardu obsługi klientów jest narzędzie CAD do projektowania, które pozwala w szybki sposób dostarczyć klientom wizualną koncepcję projektu w 3D.

Dostępne na rynku rozwiązania CAD pozwalały na projektowanie, ale wymagały od użytkownika długich założeń projektowych oraz tworzenie bardzo złożonej parametryzacji czy też stosowanie dużej ilości wiązań ustalających położenie obiektów 3D. Rozwiązania często nie były łatwe w obsłudze, często wymagały poświęcenia więcej czasu na naukę. Kolejnym wyzwaniem był brak konfiguracji automatycznie upraszczających się profili. Wspomniany brak uproszczeń powodował, że rysunki 2D były „zamazane” przez dużą ilość linii na przekrojach profili. W efekcie użytkownicy musieli przerysowywać swoje konstrukcje.

Po rozeznaniu potrzeb baza programowa została zmodyfikowana i przystosowana zgodnie z zaleceniami. Powstał inteligenty generator konstrukcji z profili aluminiowych. Dodatkowo narzędzie zostało rozbudowanie i wykorzystane w wielu innych obszarach działalności firm. Pierwsza integracja w Polsce była u przedstawiciela profili BOSCH REXROTH następnie ARMA, ALUTEC, ITEAM.

W procesie projektowania została wykorzystana innowacyjna funkcjonalność „Przeciągnij i Upuść” z katalogów. Użytkownicy mogli tworzyć własne biblioteki z określonymi elementami 3D, które pozwoliły na szybkie tworzenie konstrukcji, stanowisk i innych urządzeń.

Generator pozwala na zbudowanie własnej bazy profili po przez import kształtów z plików dwg/dxf lub step, sat. Narzędzie automatycznie generuje charakterystyczne punkty magnetyczne, dzięki którym inne kształty profili wykrywają istniejący profil oraz automatycznie ustawiają się w położeniu punktu magnetycznego. Taka zależność pomija długie pozycjonowanie po przez stosowanie wiązań w innych CAD’ach.

 

Kluczowe konfiguracje

Zespół składający się z profili może być całkowicie przebudowany w sposób automatyczny według 4 wariantów konfiguracji profili: Uproszczony, Prosty, Pośredni, Szczegół. Dodatkowe linie w trybie „Prostym” ułatwiają wymiarowanie rozstawu.

   
   

Nie zabrakło również narzędzi do otworowania. Oprócz standardowych możliwości tworzenie otworów zostało zautomatyzowane i generowane podczas wstawiania śrub, a nawet podczas wstawiania zawiasów lub innych elementów 3D, które wymagały wiercenie pod siebie. Dużym usprawnieniem był fakt, że otwór jednocześnie mógł być tworzony przez kilka części co nie było możliwe w poprzednich systemach CAD.

Zmiana wymiarów konstrukcji była realizowana przez płaszczyznę tnącą, która pozwala na rozciąganie/skracanie całego zespołu bez konieczności wcześniejszej parametryzacji.

Nazewnictwo części zostało zaimportowane z plików tekstowych wg numerów katalogowych, dzięki temu po zmianie danych w pliku - aktualizacja nazw mogła przebiegać automatycznie.

Zliczanie ilości, długości elementów może być eksportowane do Excel.

Dział marketingu również brał udział w projektach dzięki bezpłatnemu IC-COMPOSE po przez tworzenie fotorealistycznych renderingów.
Dokumentacja oprócz tradycyjnej formy była eksportowana do PDF 3D.

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz