WERYFIKACJA PROJEKTÓW

Multi-Physics Simulation to wysoce zaawansowany moduł obliczeniowy umożliwiający analizy metodą elementów skończonych (MES). Został on przystosowany do pracy wewnątrz interfejsu użytkownika w programie IRONCAD. Dzięki Multi-Physics Simulation zespoły projektowe mogą wykonywać pre-processing, analizy i post-processing w tym samym środowisku. Pozwala to, przed rozpoczęciem produkcji, na dużą elastyczność w badaniu procesu projektowania produktów.

Wykorzystanie analiz MES na wczesnym etapie procesu projektowania pozwala zmniejszyć liczbę błędów, cykli badań jak również skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty rozwoju produktu, co z kolei pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji. Uruchamiając w pełni zintegrowane narzędzia do projektowania IronCAD, użytkownicy mogą wykorzystać w pełni zalety interfejsu programu do szybkiego tworzenia produktów i przeprowadzenie badań co pozwala na zmniejszenie liczby prototypów fizycznych przed rozpoczęciem produkcji.

Dostępne typy analiz:

 • Statyka (Mechanika ośrodków ciągłych)
  • Analiza statyczna konstrukcji (Static)
  • Liniowa analiza statyczna (Steady State Linear)
  • Nieliniowa analiza statyczna (Steady State Nonlinear)
  • Analiza zmęczeniowa (Fatigue)
  • Analiza dynamiczna stanów przejściowych (Dynamic/Transient)
  • Analiza modalna (Modal)
  • Analiza częstotliwość drgań (Natural frequency)
  • Analiza harmoniczna (Harmonic response)
  • Analiza wyboczenia (Buckling - Euler linear, Nonlinear in-situ, Collapse searching)
  • Automatyczny kontakt (Automatic contact without any legacy user intervention)
  • Definiowanie lokalnych współrzędnych obciążenia i warunków brzegowych (Local coordinate for convenient load and boundary conditiondefinition)
 • Analiza dynamiczna
 • Analiza termiczna (Thermal)
  • Analiza termiczna stanu ustalonego (Steady-state)
  • Analiza stanów przejściowych (Transient)
  • Analiza ustalonego przewodnictwa ciepła (Conduction)
  • Analiza konwekcji (Convection)
  • Analiza radiacji / Analiza promieniowania (Radiation)
  • Analiza zjawisk termicznych w obszarze kontaktu (Joule-heating, viscous heating, plastic work and contact frictional thermal coupling)
 • Analiza przepływów CFD - Mechanika płynów (Fluid flow)
  • Przepływ niutonowskich/nie nieniutonowskich płynów nieściśliwych (Newtonian/Non-Newtonian incompressible flow)
  • Sprzężony z odkształceniem termicznym przepływ płynu o symulowanym stanie termicznym (Conjugated thermal flow with directly coupled stress deformation effect)
  • Lepkość zastępcza, symulacja ruchu cząstek płynu (Advanced conserving optimal LSFEA fluid formulation without any numerical any numerical stabilization such as artificial viscosity or streamline upwinding.)
  • Zaawansowane warunki brzegowe dla dopływu, odpływu, oraz rotacji elementuw płynu. (Advanced boundary conditions for inflow, outflow, and spinning/rotational flow controls for convenient general fluid analysis and special pump/impeller design application.)
 • Analiza magnetyczna
 • Analiza elektryczna (Electrical)
  • Napęcie lokalne (Current-voltage)
  • Potencjał dielektryczny (Dielectric-potential)
  • LSFEA formulation without any spurious mode, directly coupled with stress/thermal/fluid physics
  • Ciepło Joule'a (Joule thermal)/Sprzężenie ciepła (stress coupling)
 • Analiza drgań wymuszonych
 • Analiza drgań wysokich częstotliwości
 • Połączenie wielu zjawisk fizycznych w jednej analizie
  • Sprzężenie termiki, naprężeń i fizyki elektryczności w unifikowanym środowisku Sefea (Fully coupled thermal, stress, and electrical physics in a unified Sefea element formulation)
  • Termika/Elektryka/Ciepło Joule'a/Przepływ płynów (Thermal/Electric/Joule heating/Fluid/Solid/Thermal)

Zaawansowane nieliniowe możliwości (Advanced Nonlinear Capabilities)

 • Geometryczne (Geometric)
  • Wytrzymałość bazująca na stopniu odkształcenia. (Robust strain rate based formulation)
  • Duże odkształcenia i rotacje z uwzględnieniem korotacyjnego szkieletu. (Large deformation and rotation with robust co-rotational framework)
  • Całkowity Lagrangian i zaktualizowane sformułowanie Lagrange'a  (Total Lagrangian and Updated Lagrangian method)
  • Nieliniowy efekt usztywnienia/ osłabienia spowodowanego naprężeniem  (Stress stiffening and spin softening nonlinear effect)
  • Arc-length load tracing for posting buckling load softening applications
  • Moving Least-Squares (MLS) energy-based tying for general and flexible CAD bodies tying and for quick gluing of solid, face, edge and vertex to each other.
  • Wytrzymałość w obszarze kontaktu typu general z tarciem. (Robust general contact with friction)
   • Kontakt typu General powierzchnia do powierzchni z automatycznym wykrywaniem kontaktu (General surface-to-surface with automatic contact detection)
   • Sztywny/ półsztywna ściana , ruchoma ściana. (Rigid/Semi-Rigid wall, Moving wall)
 • Materiały (Material)
  • Elastoplastyczne z izotropowym umocnieniem przez zgniot (Elastoplastic with isotropic and kinematic hardening)
  • Nieściśliwe hiperelestyczne materiały gumowe (Incompressible rubber hyperelasticity)
  • Hiperelastyczne materiały porowate (Hyperelastic foam)
  • Elastoplastyczne z tłumienie wiskotycznym (Viscoelastoplasticity
  • Mohr-Coulomb geological
  • Wszystkie właściwości materiałów mogą być symulowane jako zmienne w czasie. (All properties are run-time multiphysics state dependent and also on time/step scaling.)

Multi-Physics Technical Specifications (cont.)

 • Element
  • Proprietary SefeaTM (Strain Enriched FEA) formulation using low-order triangle and tetrahedron element to achieve 2nd order accuracy and robustness, without the mid-side-node noise, and require much less computing cost
  • Unified SefeaTM (Strain Enriched FEA) formulation for 2D/3D/Shell/rod/planar/axisymmetric multi-physics with fully coupled stress, thermal, fluid and electromagnetic physics in an integrated formulation.
  • Sefea is currently the only accurate method for low-order tetra elements in CAE simulation.
  • Least-Squared Eulerian fluid and electromagnetic formulation.

Metody szybkiego rozwiązywania (Fast Solution Methods)

 •  Metoda iteracyjna (Iterative)
  • Large capacity pre-conditioned conjugate gradient (PCGLSS) interactive solver solving millions of equations in minutes
  • BiCG, TFQMR and GMRES options
 • Metoda bezpośrednia (Direct)
  • Fast sparse direct with out-of-core ability
  • Automatic system singularity check and failure recovery for load stepping refinement
 • Metoda "Eigensolvers"
  • Fast sparse Lanczos eigensolver for buckling and modal eigen value extraction
  • Subspace Iterative method with Sturm sequence check

Zaawansowane możliwości warunków brzegowych (Versatile Boundary Conditions)

 • Automatic load marching, step restart and refinement control designed for realistic nonlinear analysis.
 • Obciążenia i warunki brzegowe (Extensive load and boundary conditions)
  • Przyłożona siła na punkt, linie, powierzchnie (Point force, Line load, surface traction)
  • Ciśnienie Globalne/Lokalne (Global/Local pressure)
  • Surface flux/Charge/Source term
  • Rotacja/Przemieszczenie ciała sztywnego (Rigid body rotation/translation)
  • Prescribed unknown
  • Konwekcja/Radiacyjny strumień ciepła (Convective/Radiative thermal flux)
  • Sztywność węzłowa/Koncesntracja/Tłumienie (Nodal stiffness/Mass/Damping)
  • Zaawansowane połączenia sztywne (Advanced Tie/Glue with direct specification on solid model)
  • Single/Multiple constraint equations
 • All boundary conditions are time/step scalable and with active/inactive duration control;
 • All load types can be scaled by automatic arc-length automatic load marching for post-buckling and softening analysis
 • User defined local coordinate system applicable to all boundary conditions
 • Cylindrical, Spherical, and geometry normal local coordinate system for flexible load/constraint specification

Oprogramowanie (Software Engineering)

 • Wielowątkowość, oprogramowanie modułowe opracowane przez najlepszy zespół inżynierski
 • Możliwość uruchamiania na laptopach, niedrogich komputerach oraz szybkich wielordzeniowych/wieloprocesorowych stacjach roboczych

Firma AMPS (Advanced Multi-Physics Simulation) Technologies została założona w 2003 roku. Misją firmy jest tworzenie i dostarczanie nowej generacji aplikacji wykorzystujących do analiz metodę elementów skończonych. Zaawansowane narzędzia biurowe powstają dzięki najlepszemu zespołowi inżynierów bazujących na najnowocześniejszej technologii FE.

AMPS Technologies jest pionierem w tworzeniu aplikacji opartych o technologię SefeaTM (Strain-Enriched FEA) oraz LSFEA (MES najmniejszych kwadratów "least-Squares FEA"). Technologia jest powszechnie wykorzystywana komercyjnie przez naukowców w laboratoriach naukowo-badawczych. Dodatkowo firma wraz z rozwojem poszerzyła zastosowanie technologii w aplikacjach do analiz: naprężeń, termicznych, przepływu płynów, elektromagentycznych. Firma AMPS oferuje unikalny produkt, który z dużą dokładnością, niezawodnością oraz możliwościami połączenia wielu zjawisk fizycznych w jednej analizie przy czym dodatkowo automatycznie generuje elementy tetra niskiego rzędu.

AMPS Technologies dostarcza AMPS do klientów takich jak Canon, Casio, Hitachi, IBM, Mitsubishi, Olympus, Sharp, Sony, Toshiba, Bridgestone-Firestone oraz wielu prestiżowych uniwersytetów wykorzystujących oprogramowanie do symulacji wielu zjawisk fizycznych (multi-physics simulation). To elementarne grono klientów miało ogromny wypływ na rozwój oprogramowania na przestrzeni minionych lat.

Pobierz i bezpłatnie przetestuj
Multi-Physics Simulation

.
[recaptcha]
.

Wiadomość jest wysłana automatycznie. Proszę sprawdzić folder spam.

Pozdrawiamy,
Zespół IRONCAD

Kliknij poniżej i zobacz przykładową analizę

Inne przykładowe analizy

Model Wirnika obciążony siłą odśrodkową

Model pokazuje w jaki sposób obciążenie wirnika siłą odśrodkową jest definiowane jako obciążenie zastępcze (analiza jest definiowana jako analiza statyczna) Analizowanie tylko ćwiartki modelu rzeczywistego z prawidłowo zdefiniowanym warunkiem brzegowym symetrii daje takie same wyniki jak analizowania całego modelu. Takie uproszczenie pozwala uzyskać wyniki szybciej.

amps Centrifuge Model

 

Model Bloku silnika

Model korpusu silnika pokazuje jak wykonać analizę naprężeń termicznych łącznie z analizą stanu termicznego korpusu. Spalanie w cylindrze generuje powstawanie ciepła i ogrzewanie wewnętrznych ścianek cylindra zjawisko to jest symulowane jako stały strumień ciepła zdefiniowany na powierzchni wewnętrznej cylindra. Wynikiem analizy może być zarówno stan termiczny elementu jak i naprężenia oraz odkształcenia termiczne.

amps Engine Block Model

Zderzenie modelu pręta z sztywna przeszkodą

Nieliniowa analiza przypadku zderzenia przy dużej prędkości. Pozwala wyznaczyć odkształcenia sprężyste oraz plastyczne występujące przy zderzeniu z przeszkodą o zerowym tarciu między przeszkoda a prętem.

amps Taylor Bar Impact Model

Konwekcja swobodna

Konwekcja swobodna jest istotnym zagadnieniem z obszaru symulacji CFD. Do grupy urządzeń których projektowanie wymaga takiej analizy należą: wymienniki ciepła piece i wiele innych. Analiza pozwala wyznaczyć rozkład temperatur w analizowanym obszarze i prędkość i kierunek przepływu będącego efektem prądów konwekcyjnych

amps Natural Convection in Cavity2

Kula w w tunelu hydrodynamicznym

Analiza pokazuje uzyskane natężenie przepływu w dowolnym przekroju tunelu hydrodynamicznego Wynikiem analizy jest również siła oporu hydrodynamicznego który w występuje w tym przypadku. Opór całkowity (można również wyznaczyć przez zsumowanie składowej X siły w węzłach na powierzchni kuli.

amps Ball in Channel Flow Model

Model Kamertonu

Analiza modalna (Analiza częstotliwości drgań własnych /harmonicznych), Analiza pozwala wyznaczyć postaci drgań własnych analizowanego elementu. Dzięki temu można skorelować wyznaczone częstotliwości rezonansowe z częstotliwościami drgań mogącymi wystąpić w wyniku rzeczywistego dynamicznego obciążenia konstrukcji. Pozwala to na wykluczenie wystąpienia uszkodzeń konstrukcji podczas pracy w założonych warunkach zewnętrznych

amps Tuning Fork Model

Pobierz porównanie wersji oraz szybki start

.
[recaptcha]
.

Wiadomość jest wysłana automatycznie. Proszę sprawdzić folder spam.

Pozdrawiamy,
Zespół IRONCAD

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz