Nowa wersja modułu MES – Multiphysics dla IRONCAD 2020 jest już dostępna

MULTIPHYSICS FOR IRONCAD 2020 2

 

IronCAD, wiodący dostawca oprogramowania CAD 3D oraz FEA (Finite Element Analysis), zwiększającego wydajność projektowania, udostępnił dla klientów najnowszą wersję w pełni zintegrowanego pakietu do symulacji i obliczeń wytrzymałościowych Multiphysics for IronCAD (MPIC). Od czasu rozpoczęcia dystrybucji pierwszej wersji pakietu, użyteczność i funkcjonalność MPIC została doceniona przez wielu użytkowników IronCAD. Każdego roku wprowadzane są dodatkowe funkcje, aby jeszcze bardziej zwiększyć łatwość użytkowania, a także wyróżnić go na tle konkurencji. Większość tych nowych funkcji to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników i ich prośby o przyspieszenie cyklu projektowania, uproszczenie procesu definiowania analizy czy też skrócenie czasu analizy.

 

MPIC 2020 zawiera kilka nowych funkcji i rozwiązań zaprojektowanych specjalnie do analizy projektu CAD. IronCAD skupił się na potrzebach użytkowników, którzy chcą przeprowadzić analizę projektu na najwcześniejszym etapie projektowania i zapewnił im możliwość wykonania dokładnej, realistycznej i szybkiej analizy MES (Metoda Elementów Skończonych). W związku z tym większość wdrożonych rozwiązań dotyczy możliwości analizy zespołów.

 

Niektóre nowe rozwiązania i funkcje MPIC 2020:

 

Nowa funkcja analizy zespołu elementów

Producent zaimplementował nowe rozwiązanie, które umożliwia szybką analizę złożenia (na przykład konstrukcji spawanej). W przypadku kiedy połączone elementy (na przykład pospawane) nie pasują do siebie w wyniku zastosowania ukosowania blach do spawania lub mają pustą przerwę (rowek spawalniczy), funkcja pozwala automatycznie połączyć części w jedną siatkę MES. Ta nowa opcja wykorzystuje zdyskretyzowane ścianki powierzchni granicznych połączonych części, w celu inteligentnego łączenia podczas analizy projektu. Technologia ta umożliwia automatyczną modyfikację zdyskretyzowanych modeli złożeń z celowymi lub niezamierzonymi przerwami pomiędzy elementami, dzięki czemu można je skleić w celu szybkiej analizy projektu.

 

Nowy interfejs użytkownika typu przeciągnij i upuść, został zaimplementowany w drzewie części, materiałów, warunków brzegowych i obciążeniach. Użytkownicy mogą wybrać węzeł drzewa części i przeciągnąć go do drzewa materiałów, aby szybko przypisać mu inny materiał. W warunkach brzegowych utwierdzeń i obciążeń kolejność priorytetów ograniczeń można również zmienić, wybierając warunek i przeciągając go w górę / w dół, aby zmienić kolejność warunków brzegowych.

 

Model MPIC został teraz zaktualizowany do modelu XMD 2.2 i jest zgodny ze wszystkimi pakietami produktów AMPS. Można go otwierać, modyfikować i analizować w dowolnej aplikacji AMPS XMD.

 

Multiphysics for IronCAD oferuje wersje od podstawowych do zaawansowanych. Obejmują one analizę liniową, analizę nieliniową, analizę drgań, CFD, dynamiczną, termiczną, elektryczną i inne. Po zainstalowaniu użytkownicy mają dostęp do pełnej funkcjonalności dla siatek do 2000 węzłów, których można użyć do rozpoczęcia pracy z aplikacją.

 

Dostęp do najnowszej wersji Multiphysics for IRONCAD 2020: https://www.ironcad.com/design-extensions/multiphysics-for-ironcad/

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz