Nowości w IRONCAD 2020

IRONCAD 2020

 

 

Zwiększona wydajność

 

IronCAD 2020 znacząco poprawił wydajność dużych zespołów, umożliwiając użytkownikom efektywniejszą pracę. Ulepszenia obejmują między innymi:

 

Zwiększona optymalizacja dużych zespołów – poprawa zapisu/importu/ogólnej wydajności

Prędkość otwierania/zapisu/importu została zwiększona dla rozbudowanych plików, które mogą mieć duże drzewa złożeniowe, zawierające wiele wiązań i operacji. Wprowadzono zmiany we wszystkich obszarach otwierania, zapisywania, importowania i interakcji z przeglądarką sceny poprawiając pracę nad dużymi zespołami.

To ulepszenie sprawia, że IronCAD 2020 stał się jednym z najszybszych systemów CAD do projektowania dużych zespołów pod względem wydajności.

Oprócz zmian strukturalnych, zwiększyliśmy ilość wykorzystywanych rdzeni w celu poprawy prędkości wczytywania plików złożeniowych. Wersja IronCAD 2020 na tym polu zwiększa wydajność o 30-50% w wielu różnych operacjach.

 

Paper Machine

Zwiększona wydajność interakcji z dużymi rysunkami

Wprowadzono dodatkowe poprawki w wydajności rysowania i interakcji z rysunkami dużych zespołów w środowisku IronCAD Drawing (ICD). W tej wersji użytkownicy zauważą również znaczną poprawę w przypadku rysunków o wielu wymiarach oraz adnotacjach.

DrawingScaled

 

Uproszczona oraz pełna wersja produktu

W funkcji „powłoka” użytkownicy mogą załadować pełny projekt lub poszczególne elementy projektu. Po załadowaniu mogą modyfikować i wymieniać wersje, podczas gdy pliki są otwarte. Funkcja ta pozwala na elastyczne wczytywanie wprowadzanych informacji w czasie rzeczywistym podczas procesu projektowania.

 

 

Ulepszenie dokumentacji produkcyjnej/wykonawczej

 

Przeglądarka właściwości wymiarów w trakcie edycji

We wcześniejszych wersjach, ustawienia wymiarów i opcje, były dostępne podczas tworzenia. W aktualnej wersji IronCAD 2020, gdy użytkownik opuści polecenie tworzenia i wybierze wymiar, ukazują się właściwości wymiarowania, zapewniając spójne tworzenie i edycję wraz z szybkim dostępem do zdefiniowanych wymiarów.

 

Automatyczna łamana linia wymiarowania

Automatyczne łamanie linii wymiarów oparte jest na arkuszach, które umożliwiają włączenie/wyłączenie, a także modyfikację umieszczenia grotu strzał, podczas tworzenia kolejności warstw wymiarów. Użytkownicy mogą wybrać wymiar i przy użyciu PPM poruszać się dowolnie w kolejności wyświetlania. W ten sposób mamy kontrolę, które linie wymiarowe zostaną przerywane.

 

 

Wymiarowanie fazy

Dodano nowy typ wymiaru, aby stworzyć wymiar fazy podobny do tego ze środowiska DRAFT. Polecenie to pozwala na szybkie utworzenie na krawędzi wymiaru fazy. Po wybraniu krawędzi długość i kąt są automatycznie wyświetlane.

Wymiarowanie Fazy

 

Wsparcie równoległości linii wymiaru

Wymiar inteligentny będzie teraz miał możliwość przyciągania i wyrównywania do krawędzi w celu utworzenia wymiaru równoległego. Użytkownicy mogą wybrać dwa punkty, przesunąć kursor nad krawędź, która ma być równoległa, i nacisnąć przycisk TAB, aby wyrównać do wybranej krawędzi. Po wyrównaniu inne operacje, takie jak wstawianie nowych, będą przylegać do równoległego wyrównania.

 

 

Narzędzie do otworów i gwintów

W narzędziu do wymiarowania otworów w ICD została dołączona opcja odniesień, aby pokazać informacje o gwincie lub otworze. Może być to ustawione jako ustawienie stylu, dzięki którym użytkownik ma kontrolę nad wyświetlaniem informacji o otworze i/lub gwincie.

 

Narzędzie Do Otworów I Gwintów

 

Automatyczne ponowne przyciąganie odległości odsunięć wymiarów (Re-snap Offset Distance)

Wprowadzone w 2019 roku usprawnienie, polegające na zaznaczeniu wymiaru w celu dodania odsunięcia zostało rozszerzone, aby wspierać tę funkcję podczas przesuwania wymiaru, który został już utworzony. Wystarczy powtórzyć ten sam ruch,
a następnie ponownie zatrzasną się one w oparciu o wybrany element.

 

 

Wymiar do linii przekroju

Inteligentny wymiar pozwoli na zwymiarowanie linii przekroju, w celu uzyskania dodatkowych szczegółów i wymiarów referencyjnych.

 

 

Filtr do wymiarów punktów pod liniami przekroju

W celu zwymiarowania odległości punktów na linii przekroju, stworzono inteligentny filtr wymiarów.

 

 

Widok przekroju – widok przekroju powierzchni czołowej

Nowa opcja pokazywania geometrii przekrojów tylko podczas tworzenia przekrojów. Funkcja ta eliminuje wyświetlanie niepożądanej geometrii w widokach przekroju.

Widok Przekroju Powierzchni Czołowej

 

Automatyczny wymiar widoku ogólnego

Możliwość włączenia ogólnego wymiaru widoku. Funkcja przydatna podczas tworzenia rysunków pakietowych oraz eksportu do wycinarek laserowych (automatycznie otrzymujemy rozmiar arkusza).

 

„Nie przenoś” wymiaru do ustawień widoku

Nowa opcja zapobiega pojawianiu się przenoszonych wymiarów na konkretnym widoku, jak również może być przydatna w przypadku tworzenia rysunków pakietowych do konfigurowania szablonów, aby przeniesione wymiary pojawiały się tylko w określonych widokach.

Nie Przenoś Wymiaru

 

Polecenie wyświetlania ukrytych krawędzi dla wybranych części

Dostępne na wszystkich poziomach (nie tylko na poziomie arkusza), użytkownicy mogą włączyć ukryte krawędzie dla wybranej części w widokach za pomocą prostego kliknięcia PPM na widoku lub na poziomie arkusza.

 

HideEdgeCommand

 

Ulepszenie funkcjonalności okna dialogowego Widok Bazowy

Zwiększenie okna z uwagi na wykorzystanie monitorów z wyższą rozdzielczością.

 

Standard Views Creation

 

Sprawdzenie pisowni

Wprowadzono funkcję do sprawdzenia pisowni tekstu i tekstu wymiarowego. Przy sprawdzeniu pisowni słownik korzysta z języka lokalnego.

 

Sprawdzanie Pisowni

 

Powiększenie do kursora

Powiększenie arkusza do lokalizacji kursora za pomocą „scrolla”.

 

Obiekty wbudowane i grupy na ICD muszą mieć kontrolę warstw

Dodano nowe ustawienie stylu dla elementów w celu ułożenia warstwy domyślnej tak, aby mogły być poprawnie eksportowane do rysunków wykonawczych.

 

Obsługa adnotacji katalogów 2D – funkcja Przeciągnij i upuść

Katalogi 2D obsługują teraz możliwość dodawania specyfikacji adnotacji opartych na linii odniesienia w celu ponownego wykorzystania.

Obsługa Adnotacji Katologów 2D

 

Karta główna zawierająca ikony zapisywania i tworzenia nowych plików

Pasek narzędzi głównych w środowisku rysowania IronCAD Drawing został zaktualizowany poprzez dodanie często wykorzystywanych operacji, takich jak „Otwórz i Zapisz”, aby zredukować ilość niezbędnych ruchów myszą.

Karta Główna

 

Tworzenie rysunków pakietowych w module CAXA Draft

Podobnie jak w przypadku rysunków pakietowych dla środowiska rysunkowego IronCAD (ICD), użytkownicy mogą teraz tworzenia także rysunki pakietowe z wykorzystaniem modułu CAXA DRAFT. Po włączeniu tej opcji można wybrać szablon CAXA DRAFT do wykorzystania dla każdej części/złożenia.

 

Przesunięcie wielu widoków Tytuł

Dodano możliwość wybierania i przenoszenia wielu widoków jednocześnie w środowisku CAXA DRAFT do nowej lokalizacji za pomocą narzędzia „Przenieś widok”.

 

Ilość części BOM

Ilość części w zestawieniu BOM liczy „Ilość zdefiniowaną przez użytkownika” pomnożoną przez „liczbę części”.

 

Aktualizacja projektu

Użytkownicy mogą ustawić pewne części, które mają być ukryte w scenie
i niewyświetlane w procesie tworzenia widoku. Po dodaniu nowych części do sceny będą ukryte, a aktualizowane będą tylko te części, które są wybrane do wyświetlenia.

 

Poprawienie zgodności DWG

Niektóre znane problemy z importem plików DWG zostały rozwiązane w celu uzyskania bardziej kompatybilnej wersji wchodzącej w skład CAXA DRAFT.

 

Możliwość ustawienia koloru tła

W wersji roboczej wprowadzono możliwość zmiany kolorów tła dla trybu modelu
i układu. Użytkownicy mogą teraz ustawić kolor przestrzeni modelu inny niż w trybie układu. Pozwala to na szybkie zorientowanie się, gdzie w środowisku rysunkowym się znajdują.

 

Ułatwienia w interfejsie użytkownika

 

Ulepszone wsparcie monitorów 4K

W celu lepszego wsparcia monitorów 4K, IronCAD zainwestował w rozwój ikon wektorowych, które są wykorzystywane w naszym systemie. Ta zmiana poprawia wygląd interfejsu użytkownika podczas skalowania DPI, powszechnie spotykanego w monitorach 4K.

 

Wyszukiwanie

W programie IronCAD 2020 dodano nowe kontrole wyszukiwania. Wyszukiwanie w ramce IronCAD lokalizuje polecenie w pasku wstążki, aby zlokalizować i aktywować je. Użytkownicy mają również dostęp do narzędzi wyszukiwania w narzędziach/opcjach oraz w narzędziu do personalizacji klawiatury/paska wstążki.

 

Katalogi dokujące (Katalogi do zerwania/powielania)

Użytkownicy będą teraz mogli oderwać poszczególne katalogi, aby otworzyć wiele katalogów jednocześnie, a nawet przenieść się na inny monitor. Na przykład użytkownicy mogą wyświetlać katalogi Starter, ArkuszBlachy i IC-Mechanika na drugim monitorze, aby płynnie przeciągać i upuszczać obiekty/polecenia z żądanego katalogu bez konieczności przełączania się do każdego katalogu.

 

Katalogi Dokujące

 

Zmiana jednostek

Wprowadzono możliwość zmiany jednostek poprzez kliknięcie ikony na pasku statusu.

Zmiana Jednostki

 

Wymiana części z relacjami

Możliwość wybrania części z katalogu oraz wymiany z zachowaniem relacji wszystkich połączonych obiektów. Wcześniej, powiązanie zostałoby rozbite i zmieniłby się tylko jeden obiekt. W wersji 2020 zmienione zostają wszystkie części.

 

Włączenie/wyłączenie symetrycznych uchwytów

Dodano opcje włączania i wyłączania symetrycznego uchwytu przełączającego w uchwytach IntelliShape. Po włączeniu opcja pojawia się na uchwycie wymiarowym części i zapamiętuje stan uchwytu na podstawie tego, co zostało ostatnio wybrane. Po wyłączeniu, zachowanie uchwytu nie będzie pamiętało stanu wyboru podczas klikania/wyłączania uchwytów i pozwala użytkownikowi użyć CTRL-LPM do wybrania wielu z nich w celu szybkiej edycji.

 

Włączenie Wyłączenie Symetrycznych Uchwytów

 

Znajdź lukę w szkicach

Dodano nowe narzędzie ułatwiające lokalizowanie luku w szkicach. Uaktywnienie narzędzia umożliwia określenie zakresu tolerancji dla szczeliny, a narzędzie zlokalizuje otwarte obszary w tym zakresie.

 

FindGap1

FindGap2

 

Opcje otwierania plików DWG/DXF

Opcje są dostępne podczas otwierania plików DWG/DXF, aby określić, w którym środowisku ma się otworzyć. Nowe opcje mogą być wyświetlane przy otwieraniu pliku lub można uzyskać do nich dostęp w otwartym oknie dialogowym ręcznie.

 

ShowOpenDialog1b

 

ShowOpenDialog2

 

Opcje wyszukiwania w katalogach

W katalogach można wpisać i wyszukać żądane komponenty w katalogu. Dostępne są opcje dynamicznego wyszukiwania podczas wpisywania lub wyszukiwania po naciśnięciu przycisku „Enter”.

 

SearchByEnter

 

 

Ulepszenia modelowania

 

Wypełnij obiekt wzorem

Funkcja wzoru została ulepszona w celu obsługi wzoru wypełnienia. Jest to bardzo potężne narzędzie, które umożliwia wypełnienie pożądanym wzorem powierzchni płaskiej i aktualizację, gdy geometria jest modyfikowana.

Wypełnij Obiekt Wzorem

 

Ustawienie definicji widoku z przodu na dowolnym obiekcie

Nowe opcje umożliwiające użytkownikowi zdefiniowanie definicji widoku z przodu dla obiektów, które mogą nie mieć powierzchni płaskiej, takiej jak cylinder. Użytkownicy mogą ustawić zaawansowane lokalizacje poziome w oparciu o kotwicę lub współrzędne globalne.

 

Przekształcenie bryły 3D do konstrukcji blaszanej

Konwersja do narzędzia obróbki blachy została ulepszona, umożliwiając przekształcanie bryły bez zdefiniowanych zaokrągleń do konstrukcji blaszanej

 

Rozwijanie konstrukcji blaszanej

Dodano możliwość rozwinięcia/zwinięcia określonych gięć. Jest to przydatne w przypadku edycji obszaru, który jest nierozwijany.

Rozwijanie Konstrukcji Blaszanej

 

Przycięcie narożnika konstrukcji blaszanej

Dodano nowe polecenie w celu dodania elementów narożnych do blachy lub jej modyfikacji (np. fazowanie). Funkcja ta pozwala na szybką edycję blachy w celu usunięcia wszystkich ostrych krawędzi, na przykład na zewnątrz blachy.

 

Przycięcie Narożnika Konstrukcji Blaszanej

 

Zmiana typu zgięcia blachy na poziomie właściwości

Dodano nową opcję w menu kontekstowym IntelliShape, aby ustawić typ wyrównania zginania. Funkcja ta była wcześniej dostępna tylko w przypadku uchwytów na poziomie części.

 

Wsparcie dla najnowszych wersji plików

Wsparcie IronCAD dla natywnych formatów plików, dla programów takich jak SolidWorks, Inventor, Pro/E, Unigraphics i Catia, zostało zaktualizowane w celu obsługi nowszych formatów. Poniższe wersje są obsługiwane dla wersji 2020.

  • Catia V: V4R8 – V5 – 6R2019
  • Pro/E (CREO): 16 – Creo 6.0
  • UG NX: 11 – NX 1847
  • INVENTOR: V11 – V2020
  • SolidWorks: 98 – 2020
  • SolidEdge: V18 – SS11
  • JT Import: 8 – 10.2

 

KeyShot 9 Support

IronCad Design Collaboration Suite 2020 w pełni wspiera najnowsze wydanie KeyShot9, aby szybko tworzyć wizualizacje. Proces renderowania 3D w czasie rzeczywistym natychmiast wyświetla wyniki i skraca czas potrzebny do stworzenia realistycznych ujęć produktów. Od materiałów i zmian środowiskowych po zaawansowaną edycję i animację tworzenia interaktywnych wizualizacji produktów lub sprzedaży i obrazów marketingowych.

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz