Multi-Physics Simulation

Zaawansowany pakiet narzędzi do wykonywania analiz metodą elementów skończonych

MPIC (Multi-Physics for IronCAD) dla IronCAD to wysoce zaawansowany moduł obliczeniowy umożliwiający analizy metodą elementów skończonych (MES). Został on przystosowany do pracy wewnątrz interfejsu użytkownika w programach IRONCAD i INOVATE. Dzięki AMPS dla IronCAD zespoły projektowe mogą wykonywać pre-processing, analizy i post-processing w tym samym środowisku. Pozwala to, przed rozpoczęciem produkcji, na dużą elastyczność w badaniu procesu projektowania produktów.

Projektuj sprawniej

Wykorzystanie analiz MES na wczesnym etapie procesu projektowania pozwala zmniejszyć liczbę błędów, cykli badań jak również skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty rozwoju produktu, co z kolei pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji. Uruchamiając w pełni zintegrowane narzędzia do projektowania IronCAD i INOVATE, użytkownicy mogą wykorzystać w pełni zalety interfejsu tych programów do szybkiego tworzenia produktów i przeprowadzenie badań co pozwala na zmniejszenie liczby prototypów fizycznych przed rozpoczęciem produkcji.

Dostępne typy analiz

AMPS dla IronCAD pozwala na korzystanie z następujących analiz:

 • Statyczna
 • Dynamiczna
 • Modalna
 • Wyboczenia
 • Drgań wymuszonych
 • Termiczna
 • Drgań wysokich częstotliwości
 • Analizy Przepływu CFD

 

Porównanie wersji

FeaturesMulti-Physics Package Options
GroupFeatureStarter
(Free)
BasicAdvanceDynamic
Add-on
Fluid
Add-on
Physics
Stress
+++
Thermal
+++
Electro
++
Fluid++
Mesh
3D, Shell, 2D (Plane Stress/Strain, Axisymmetric)2000 Node
Limited
++
Analysis Type
Static/Steady-state+++
Dynamic/Transient+++
Modal Vibration Modes+++
Modal w/ Stress Stiffening++
Buckling+++
Frequency Domain Response++
Material
Elastic Isotropic+++
Thermal Isotropic+++
Nonlinear Elastic/Anisotropic++
Elastoplastic with kinematic/isotropic hardening++
Anisotropic Thermal/Electrical++
Hyperelastic Rubber/Foam++
Mohr Coulomb Plasticity++
Other
Non-linear/Large Deformation++
Tie/Glue (body, face, edge, vertices)+++
Contact+++
Rigid/Semi-Rigid/Moving Wall+++
Centrifugal/Rotating Systems+++
Spinning/Forced Fluid Rotation++
Arc-length Load Marching/Nonlinear Buckling++
Analysis Report+++
Solver
Sparse Direct, PCGLSS Iterative+++
Multiple CPU (over 2) and over 8 threads+++
Video 1: Szybki Start – Wstęp do MPIC
 • Budowa modelu
 • Dodawanie pasków narzędzi
 • Uruchomienie modułu MES
 • Definicja warunków brzegowych
 • Opcja AutoSolve
 • Analiza wyników
Video 2: Modyfikacja modelu, definiowanie nowego materiału
 • Zapis kopii projektu
 • Dodanie otworu
 • Dodanie drugiej części
Video 3: Definicja parametrów MESH
 • Zmniejszenie globalnego rozmiaru siatki MESH
 • Zmniejszenie parametru Curvature Refinement Ratio
 • Dodanie lokalnego zagęszczenia siatki MESH
Video 4: Analiza wyników
 • Definicja jednostek
 • Ukrycie zaawansowanych pocji wyświetlaniawyników
 • Ustawienie skali, generowanie pliku AVI z animacją
 • Definiowanie płaszczyzny tnącej
 • Analiza wartości wynikowych na wybranych węzłach
 • Stworzenie wykresu węzłowych wyników wzdłuż wybranej prostej
 • Sumowanie wyników na wybranej powierzchni
 • Sumowanie wyników na wybranej płaszczyźnie tnącej
Video 5: Dodanie obciążenia termicznego do analizy naprężeń
 • Zdefiniowanie temperatury otoczenia dla Verify the reference temperature for thermal expansion
 • Wyznaczenie strumienie energii przenikającej przez zdefiniowaną powierzchnię
 • Wyznaczenie wykresu wektorowego przepływu energii
 • Wyświetlenie krzywych – streamline obrazujących przepływ energii
Video 6: Analiza obiektu o symetrii osiowej
 • Definiowanie półprzekroju analizowanego obiektu
 • Definicja warunków brzegowych
 • Analiza wyników

 

Model Wirnika obciążony siłą odśrodkową

Model pokazuje w jaki sposób obciążenie wirnika siłą odśrodkową jest definiowane jako obciążenie zastępcze (analiza jest definiowana jako analiza statyczna) Analizowanie tylko ćwiartki modelu rzeczywistego z prawidłowo zdefiniowanym warunkiem brzegowym symetrii daje takie same wyniki jak analizowania całego modelu. Takie uproszczenie pozwala uzyskać wyniki szybciej.

 

amps Centrifuge Model

Model Bloku silnika

Model korpusu silnika pokazuje jak wykonać analizę naprężeń termicznych łącznie z analizą stanu termicznego korpusu. Spalanie w cylindrze generuje powstawanie ciepła i ogrzewanie wewnętrznych ścianek cylindra zjawisko to jest symulowane jako stały strumień ciepła zdefiniowany na powierzchni wewnętrznej cylindra. Wynikiem analizy może być zarówno stan termiczny elementu jak i naprężenia oraz odkształcenia termiczne.

amps Engine Block Model

Model Kamertonu

Analiza modalna (Analiza częstotliwości drgań własnych /harmonicznych), Analiza pozwala wyznaczyć postaci drgań własnych analizowanego elementu. Dzięki temu można skorelować wyznaczone częstotliwości rezonansowe z częstotliwościami drgań mogącymi wystąpić w wyniku rzeczywistego dynamicznego obciążenia konstrukcji. Pozwala to na wykluczenie wystąpienia uszkodzeń konstrukcji podczas pracy w założonych warunkach zewnętrznych

amps Tuning Fork Model

Konwekcja swobodna

Konwekcja swobodna jest istotnym zagadnieniem z obszaru symulacji CFD. Do grupy urządzeń których projektowanie wymaga takiej analizy należą: wymienniki ciepła piece i wiele innych. Analiza pozwala wyznaczyć rozkład temperatur w analizowanym obszarze i prędkość i kierunek przepływu będącego efektem prądów konwekcyjnych

amps Natural Convection in Cavity

amps Natural Convection in Cavity2

Kula w w tunelu hydrodynamicznym

Analiza pokazuje uzyskane natężenie przepływu w dowolnym przekroju tunelu hydrodynamicznego Wynikiem analizy jest również siła oporu hydrodynamicznego który w występuje w tym przypadku. Opór całkowity (można również wyznaczyć przez zsumowanie składowej X siły w węzłach na powierzchni kuli.

amps Ball in Channel Flow Model

Zderzenie modelu pręta z sztywna przeszkodą

Nieliniowa analiza przypadku zderzenia przy dużej prędkości. Pozwala wyznaczyć odkształcenia sprężyste oraz plastyczne występujące przy zderzeniu z przeszkodą o zerowym tarciu między przeszkoda a prętem.

amps Taylor Bar Impact Model
 

 

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz