Narzędzia do tworzenia cyfrowych prototypów

System IRONCAD służy do tworzenia modeli 3D na potrzeby produkcji gumowych i gumowo-metalowych. Producenci mogą przejść na wyższy poziom komunikacji ze swoimi odbiorcami przemysłowymi, którzy wykorzystują ich elementy do swoich wyrobów finalnych. W dzisiejszych czasach zrozumienie potrzeb i wymagań klientów jest kluczem w biznesie.Konstruktorzy wykorzystujący w procesie projektowania system IRONCAD do wyrobów oraz oprzyrządowania produkcyjnego mogą liczyć na szybkie działanie systemu oraz kompleksowe narzędzia do wprowadzania ewentualnych zmian i symulacji.
Sprecyzowane rozwiązania dostarczane klientom pozwalają obniżyć koszt produkcji, zwiększyć funkcjonalność czy przyśpieszyć montaż, zachowując jednocześnie spełnienie wymagań technicznych i jakościowych.Poniżej znajdziecie Państwo gotowe przykłady projektów wykonanych za pomocą dedykowanych narzędzi do projektowania wyrobów z gumy pod produkcję. Jednocześnie możecie Państwo tworzyć nowe propozycje produkcyjne nowych detali gumowych i gumowo-metalowych w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną lub wzory wyrobów.

Analizy MES:

AMPS (Advanced Multi-Physics Simulation) dla IronCAD to wysoce zaawansowany moduł obliczeniowy umożliwiający analizy metodą elementów skończonych (MES). Został on przystosowany do pracy wewnątrz interfejsu użytkownika w programach IRONCAD i INOVATE. Dzięki AMPS dla IronCAD zespoły projektowe mogą wykonywać pre-processing, analizy i post-processing w tym samym środowisku. Pozwala to, przed rozpoczęciem produkcji, na dużą elastyczność w badaniu procesu projektowania produktów.

Projektuj sprawniej:

Wykorzystanie analiz MES na wczesnym etapie procesu projektowania pozwala zmniejszyć liczbę błędów, cykli badań jak również skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty rozwoju produktu, co z kolei pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji. Uruchamiając w pełni zintegrowane narzędzia do projektowania IronCAD i INOVATE, użytkownicy mogą wykorzystać w pełni zalety interfejsu tych programów do szybkiego tworzenia produktów i przeprowadzenie badań co pozwala na zmniejszenie liczby prototypów fizycznych przed rozpoczęciem produkcji.

Dostępne typy analiz:

AMPS dla IronCAD pozwala na korzystanie z następujących analiz:

– Statyczna
– Dynamiczna
– Modalna

– Wyboczenia
– Drgań wymuszonych
– Termiczna
– Drgań wysokich częstotliwości

Oferowane analizy mogą być liczone z uwzględnieniem takich zjawisk jak:

– Kontakt miedzy elementami
– Duże odkształcenia (Analiza nieliniowa)
– Analiza materiałów o właściwościach liniowych oraz nieliniowych (materiały elastoplastyczne oraz plastyczne)

Przykłady analizy gumy:

 

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz