1.PIERWSZE KROKI #

IRONCAD to uniwersalne narzędzie służące do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). System ten umożliwia zaprojektowanie obiektów, budynków, narzędzi oraz wszystkiego, co podsunie nam wyobraźnia. Modele te, w zależności od potrzeb, mogą być poglądowe lub wyjątkowo precyzyjne. IRONCAD może być użyty w celu niezwykle szybkiego, koncepcyjnego modelowania lub precyzyjnego projektowania szczegółów. Oprogramowanie umożliwia również tworzenie rysunków 2D poprzez rzutowanie modelu 3D.

IRONCAD to jeden z pierwszych systemów umożliwiających pełną wizualizację projektu 3D, tworzenie dokumentacji technicznej oraz animacji. Narzędzie używa intuicyjnej funkcji „przeciągnij i upuść” podczas modelowania brył w celu zapewnienia łatwiejszego i szybszego dostępu do elementów obiektu, dorównując jednocześnie wydajnością i kompatybilnością dużo droższym aplikacjom.

Yes No

2.Koncepcje Projektu #

Projektowanie konstrukcji w IRONCAD możemy podzielić na pięć faz::

 • Budowa części

Pierwszym etapem projektu jest stworzenie trójwymiarowej części. W tym celu możemy korzystać z odpowiednich kształtów katalogu lub tworzyć szkice 2D, które następnie można rozszerzyć do niestandardowych brył 3D.

 

 • Montaż zespołu

Strukturę złożonych projektów składających się z wielu części przedstawia się jako zespół. Zespół to złożenie powiązanych ze sobą części, w którym każdy składnik zachowuje swoją indywidualność.

 

 • Tworzenie dokumentacji 2D

Dokumentacja 2D jest niezwykle istotna przy przekazywaniu projektu między różnymi działami firmy. Tworzenie rysunków części w IRONCADzie polega po prostu na wybraniu odpowiedniej wielkości arkusza i przeciągnięcie potrzebnych widoków 3D. Alternatywne widoki, wymiary, adnotacje oraz inne elementy mogą być powiązane z rysunkiem 3D, więc jakiekolwiek zmiany w modelu będą automatycznie odzwierciedlane w dokumentacji.

 

 • Wykonanie renerów części

Dodatkowe narzędzia uzupełniają kolory, teksturę, efekty oświetlenia, chropowatości oraz refleksy świetlne. W wyniku renderowania części uzyskujemy realistyczne wizualizacje wykorzystywane w broszurach, katalogach, stronach internetowych.

 

 • Kompatybilność

IRONCAD posiada rozbudowane opcję eksportowania plików formatów używanych przez wszystkiej popularne programy CAD. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe przekazywanie projektów pomiędzy przedsiębiorstwami.

Yes No

3.Środowiska IRONCAD #

Interfejs użytkownika programu IRONCAD oferuje dwa intuicyjne, standardowe interfejsy oprogramowani typu CAD: scena 3D oraz rysunek 2D. Ponadto IRONCAD udostępnia użytkownikowi środowiska modelowania ułatwiające tworzenie złożeń projektowych.

 • Scena 3D

Projektowanie trójwymiarowych części ma miejsce na scenie. Sceny zawierają pojedyncze elementy lub zespoły części, stworzonych przez jądro ACIS albo Parasolid, a czasem nawet przez oba. Sceny są zapisywane jako dokumenty z rozszerzeniem ‘.ics’.

 

 • Rysunek 2D

Tworzenie rysunków 2D z części i zespołów 3D ma miejsce w oddzielnym środowisku. Rysunki zawierają widoki części i zespołów oraz wszystkie dodatkowe elementy i opisy potrzebne do pełnego, jednoznacznego przedstawienia modelu. Rysunki są zapisywane jako dokumenty z rozszerzeniami ‘.icd’ oraz ‘.exb’.

 

 • Historia operacji

W czasie modelowanie sceny IRONCAD używa techniki zwanej „opartą historią operacji”. Każdy kształt lub funkcja użyta w trakcie projektowania jest zapisywana jako indywidualna operacja i może być modyfikowana w dowolnym momencie projektu. W przeciwieństwie do wielu inny pakietów CAD program IRONCAD nie posiada nałożonych ograniczeń chronologii wykonywanych operacji.

Yes No

4.Szybki Start #

Ta sekcja podręcznika przedstawi podstawowe funkcje IRONCADa, dzięki czemu nauczysz się używać najważniejszych operacji w przeciągu kilku godzin. Oczywiście sama nauka sztuki projektowanie trwa dużo dłużej, ale tego nie zawiera ten podręcznik. Objęte tematy to:

 • Tworzenie koncepcji modelu 3D
 • Wymiarowanie funkcji
 • Dodawanie szczegółowych funkcji
 • Tworzenie realistycznych renderów
 • Zaokrąglenie i faza krawędzi
 • Tworzenie detalu rysunku
 • Budowanie złożenia

 

Ten podręcznik przedstawi unikalną koncepcję modelowania „przeciągnij i upuść”.

 

 • Uruchomienie IRONCADa

W grupie programów Windowsznajdź grupę IRONCAD i uruchom aplikację.

Jeśli zainstalowałeś program jako wersję testową, IRONCAD otworzy powitalny ekran pokazujący Ci, ile dni pozostało do zakończenia ważności programu, a następnie otworzy stronę internetową IRONCAD. Po zamknięciu okna pokazującego ważność programu zobaczysz pole wyboru środowiska. Pole zawiera cztery opcje:

 • Stwórz nowy dokument sceny

Dokument sceny to projekt 3D w środowisku IRONCAD. To miejsce, gdzie powstają najróżniejsze modele brył, części i złożeń.

 • Stwórz nowy dokument rysunek

Komunikacja projektu z rysunkiem 2D może zając trochę czasu. W IRONCADzie rysunki 2D są tworzone poprzez generowanie geometrii w oparciu o metody numeryczne bądź też poprzez robienie zdjęć istniejącemu już modelowi 3D. W drugim przypadku IRONCAD tworzy więzy między modelem a rysunkiem. Gwarantuje w ten sposób, że rysunek i model są ze sobą zgodne.

 • Stwórz nowy dokument typu CAXA

Środowisko to zostanie dobrze przyjęte wśród osób, przez których znany i lubiany jest AutoCad. CAXA tworzy rysunki techniczne analogicznie do punktu poprzedniego, więc rysunek i model 3D zawsze pozostają zgodne. Jedyną różnicą w stosunku do poprzedniego punktu jest interfejs graficzny użytkownika.

 • Otwórz istniejący dokument

Nazwa opcji mówi sama za siebie J

 

 • Tworzenie pierwszego modelu 3D w IROONCAD

W tej sekcji stworzymy model ikony programu IRONCAD. Proces ten można przedstawić w kilku punktach:

 • Tworzenie dokumentu sceny 3D
 • Modelowanie koncepcyjne „przeciągnij i upuść”
 • Zmiana rozmiaru modelu
 • Inteligentne uchwyty
 • TriBall

Cały proces zostanie przedstawiony w 23 krokach. Zaznaczam, ze użytkownik znający techniki modelowania w IRONCAD poradzi sobie z tym zadaniem w mniej niż dwie minuty. Ten samouczek z kolei powinien zająć około 20 minut początkującemu użytkownikowi.

 • Tworzenie dokumentu sceny 3D

 

 1. Zaznacz Stwórz nowy dokument sceny

IRONCAD wyświetli panel gotowych szablonów sceny. Wybierz zakładkę „metryczne”, a następnie szablon„Szary”.

 

 

 

Program umożliwia ustawienie szablonu jako scenę domyślną – dzięki takim ustawieniom będziesz mógł w przyszłości używać programu szybciej i sprawniej.

Okno IRONCADa posiada standardowy interfejs – u góry okna dostępny jest pasek podstawowych funkcji takich jak otwarcie nowego projektu, zapis, wczytanie projektu, przycisk wstecz. Tuż pod nim znajdują pasek zakładek programu. Pasek po lewej stronie to przeglądarka sceny. To tam umieszczone są wszelkie parametry i właściwości obiektów, jak również historia operacji oraz wyszukiwarka. Po prawej stronie dostępne są katalogi gotowych elementów, które znacznie przyspieszają proces projektowania. Dolny pasek jest paskiem statusu, zawierającym bieżące informacje na temat sceny oraz narzędzia nawigacji ekranu.

 

 

Przyjrzyjmy się bliżej katalogom programu IRONCAD. Domyślnie otwartym katalogiem powinien być katalog kształtów – jego nazwa znajduje się na samym dole paska katalogów. Jeśli nie widzisz katalogu kształtów, powinieneś kliknąć małą strzałkę umieszczoną w prawym dolnym rogu na pasku katalogów i z rozwijanej listy wybrać „Kształty”.

 

 

Jeśli w rozwijalnej liście nie znajdziesz katalogu kształtów, przygotowaliśmy dla Ciebie procedurę awaryjną:

 • Na górnym pasku zakładek wybierz „Ogólne”
 • W polu „Katalogi” wybierz „Otwórz”, a następnie „Przeglądaj folder scen”. IRONCAD powinien domyślnie odnaleźć ten folder. W przeciwnym razie odszukaj go w folderze instalacyjnym IRONCAD
 • Otwórz folder metryczny (metric), a następnie zaznacz plik shapes.icc

 

 • Użycie „przeciągnij i upuść”

 

 1. Przeciągnij i upuść kształt do sceny

 

Używając lewego przycisku myszy kliknij i przytrzymaj ikonę bloku w katalogu kształtów. Przy wciśniętym lewym przycisku myszy przeciągnij kursor na scenę, a następnie puść przycisk myszy.

 

Blok pojawi się na scenie:

 

 

 • Obróć punkt widzenia modelu

Wciśnij środkowy przycisk myszy i poruszaj myszką wokół ekranu. Ta akcja przesuwa punkt widzenia modelu, nie zaś sam model. Można to również uzyskać wciskając na klawiaturze klawisz F3, a następnie lewy przycisk myszy. Wyjście z tego trybu osiągamy poprzez wciśnięcie Esc, ponowne wciśnięcie F3 lub po prostu puszczając środkowy przycisk myszy.

 1. Wybór poziomu części

Blok powinien być szary z czarnymi krawędziami (jeśli tak nie jest, kliknij na tło sceny, aby odznaczyć model). Naciśnij lewym przyciskiem myszy na Blok. W tym momencie krawędzie zmienią kolor na błękitny, a w przeglądarce sceny wyświetli się niebieska ikonka reprezentująca daną część, jednocześnie wyróżniając nazwę części w przeglądarce sceny. Nazywa się to „trybem części”.

 1. Rozwiń część w przeglądarce sceny

W przeglądarce scen możesz dostrzec ‘+’ obok ikony zaznaczonej części. Kliknij ‘+’.IRONCAD rozwinie listę w celu pokazania zawartości części. Po rozwinięciu zobaczysz następną ikonę, tym razem nazwaną ‘Blok’, w kolorze żółtym.Zauważysz również, że dana część może być rozwijana dalej, w celu ujawnienia profilu przekroju 2D.

 

 

 1. Wybór inteligentnych uchwytów

 

Klikając na części po raz drugi zmieni podkreślenie z błękitnego na żółty (w przeglądarce scen podświetlenie przeskoczy z Części do Bloku). W tym momencie IRONCAD spowoduje wyświetlenie 6 uchwytów na każdej ściance Bloku. Uchwyty będą krótkimi cienkimi liniami ustawionymi po kątem 90 stopni do każdej powierzchni zakończone czerwonymi kulami. Gdy krawędzie pokazane są w kolorze żółtym znaczy to że figura jest w trybie Inteligentnych Uchwytów.

 

 • Zaznacz uchwyt

 

Przesuń kursor myszy na czerwoną kulę, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. IRONCAD zmieni kolor kuli z czerwonego na żółty.

 

 • Zmiana rozmiaru kształtu przy pomocy uchwytów

 

Trzymając wciśnięty przycisk, przesuń uchwyt ruszając myszką. Żółte krawędzie bloku będą się przesuwać wraz z uchwytem. IRONCAD wyświetli również wartość wymiaru, którym manipulujemy. Po puszczeniu przycisku myszy model odświeży się do nowej pozycji i rozmiaru.

 

 

 

 • Zmiana rozmiaru przy użyciu dokładnych wartości

 

 1. Ustawienie konkretnych wymiarów

 

Po wcześniejszym puszczeniu klawisza myszy IRONCAD wyświetli okno dialogu w którym można ustawić konkretną wartość. Możesz również kliknąć dwa razy na wymiar ścianki by wejść w okno edycji wartości.

 

 

 

 

 

 1. Edycja wartości gabarytów

 

Jeżeli wymiary nie są pokazane, kliknij prawym przyciskiem myszy na uchwycie, a zmieni on kolor na żółty i IRONCAD wyświetli okno dialogu. Wybierając pierwszą opcję edycji gabarytów otworzymy kolejne okno dialogu w którym ukaże się nam Długość, Szerokość oraz Wysokość gabarytu danego kształtu. Jeżeli edytujesz nie zaznaczoną wartość gabarytu wymiary zmienią swoją wartość symetrycznie.

 

 

W ten sposób stworzyłeś swój pierwszy model i ustawiłeś jego wymiary.

 

 1. Długość, Szerokość i Wysokość

 

Każdy kształt użyty w IRONCAD używa pojęcia gabarytów, które w nadają mu odpowiednią formę. Każdy element potencjalnie umieszczony jest w rożnych orientacjach do innych części zespołu. IRONCAD używa pojęć Długości, Szerokości i Wysokości nie X, Y i Z. Podczas gdy dla niektórych może wyglądać to dziwnie, jest to faktycznie jedna z koncepcji która zwalnia z ograniczeń narzuconych przez inne oprogramowania. Każdy gabaryt posiada kotwicę która jest punktem wyjściowym wymiaru (gabarytu). IRONCAD używa kotwicy do orientacji pozycji z uszanowaniem innych pozycji. By uniknąć bałaganu na ekranie kotwica jest reprezentowana przez dwie cienkie linie, jedna dłuższa od drugiej. Dłuższa prezentuje Wysokość a krótsza jest wyrównaniem kierunku Długości. Kierunek szerokości uznaje zasadę lewej ręki lub prawej ręki (w zależności od regionu w którym mieszkasz).

 

Wracając do modelu, zaznacz ponownie uchwyt używany wcześniej prawym przyciskiem myszy i wybierz ‘Edytuj gabaryty’. Ustaw każda wartość na 50. IRONCAD przekształci blok w sześcian o krawędzi 50 mm. Zwróć uwagę, w jaki sposób swoje położenie zmieniają ściany bloku w czasie modyfikacji gabarytów.

 

 • Modyfikacja bloku

 

Z katalogu, przy użyciu lewego przycisku myszy, przeciągnij Cylinder H na istniejący blok. IRONCAD wytnie otwór w kształcie cylindra w bloku, w miejscu gdzie upuścisz Cylinder H. Wszystkie elementy katalogu kształtów z literą H służą do usuwania, a nie dodawania materiału. IRONCAD wyświetli uchwyty gabarytów. Cylinder zostaje dodany do struktury w przeglądarce scen- jego ikona wyświetlona na biało sugeruje otwór.

 

 

 

 • Zmiana gabarytów Cylindra H

 

Przeciągnij jeden z uchwytów określający średnicę Cylindra H, a odpowiednie uchwyty również ulegnie zmianie. Niektóre elementy katalogu kształtów (np. cylindry, stożki) mają zależne od siebie uchwyty – zmiana jednego z nich powoduje zmianę pozostałych.

 

 

 • Przemieszczanie kształtów

Mając podświetlony na żółto Cylinder H, kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na jakąkolwiek częścią otworu i przeciągnij otwór wzdłuż ścian bloku. Jest to określone znane również jako Krążenie. Puszczając przycisk myszy Cylinder H przesunie się na daną ścianę bloku.

 

 

 

 • Inteligentne zatrzaski

 

‘Krążenie’ kształtem pozwala na kompletną swobodę modyfikacji projektu. Jednak by dokładnie ustawić pozycję danego kształtu, można użyć TriBalla (zostanie przedstawiony później), lub Zatrzasków. Każda ściana i krawędź modelu IRONCAD posiada wewnętrzną inteligencję. Oznacza to, że ściany i krawędzie posiadają zatrzaski, czyli wyróżnione takie charakterystyczne miejsca jak punkt końcowy, środkowy punkt, krawędź, centroidy powierzchni, lub samą powierzchnię. Zatrzask jest włączany poprzez wciśnięcie klawisza Shift w momencie przesuwania obiektu.

 

 1. Precyzyjne pozycjonowanie z użyciem zatrzasków

 

Zaznacz otwór i ustaw kursor myszy nad ikoną kotwicy otworu. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Teraz kliknij i przytrzymaj klawisz Shift jednocześnie przeciągając otwór dookoła. W trakcie Krążenia otworem IRONCAD przystawi go do charakterystycznych punktów, które znajdą się w pobliżu: centrum ścianki, końcowych punktów krawędzi i środkowych punktów. Odszukaj w ten sposób środek jednej z krawędzi bloku. To tam umieścimy nasz otwór. Puść najpierw klawisz myszy, następnie klawisz Shift.

 

 

Następnie zmień gabaryty Cylindra H. Wydłuż go tak, aby przecinał całą bryłę. Średnicę z kolej ustaw na 30 mm.

 

 

 

 • Dodaj Blok H do modelu

 

Z katalogu kształtów przeciągnij Blok H i upuść go na ściance Bloku naprzeciw tej, która ma cylindryczne wcięcie.

 

 • Zmiana gabarytów Bloku H

 

Aby rozciągnąć Blok H tak, aby przecinał bały model (tak jak Cylinder H) zaznacz jeden z uchwytów Bloku H, a następnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznacz uchwyt przeciwny. IRONCAD zmieni kolor obu uchwytów na żółty i przeciąganie jednego uchwytu spowoduje zmianę wartości drugiego. Przesuń uchwyty tak, aby Blok H przecinał ścianę na całej długości.

 

 

Oczywiście metody z klawiszem CTRL możesz używać dla dowolnej liczby uchwytów.

 

 • Użycie zatrzasków do modyfikacji geometrii

 

Zatrzask może być również użyty z uchwytami by sprecyzować wymiar. Wybierz jeden z uchwytów definiujący wysokość Bloku U i podczas wciskania klawisza Shift, przeciągnij uchwyt. Jednak tym razem gdy mamy wciśnięty przycisk myszy i klawisz Shift, przesuwaj mysz dookoła modelu. Zatrzask przeskoczy do geometrycznych elementów okrążając model z zielonym podświetleniem. Używając tej techniki spraw, aby Blok H był tej samej wysokości jak średnica Cylindra H. Po prostu, trzymając wciśnięty przycisk myszy na zatrzasku i wciśnięty Shift najedź myszą na krawędź cylindrycznego wcięcia po przeciwnej stronie modelu.

 

 

 

 • Głębokość Bloku H

 

Ustaw głębokość Bloku H na 20 mm, tak jak prezentuje poniższe zdjęcie:

 

 

 

 1. Dodaj otwór w centrum górnej ścianki modelu

 

Na górnej ściance modelu dodaj centralnie otwór, używając Cylindra H. Ustaw średnicę otworu na 10 mm, a głębokość otworu na 15 mm.

 

 

 

 

 • TriBall

 

 • Zmień położenie otworu używając narzędzia TriBall

 

Mając wciąż zaznaczony nowy otwór modelu uaktywnij narzędzie TriBall. Można to osiągnąć poprzez wciśnięcie klawisza F10 lub kliknięcie ikonki TriBall na pasku narzędzi:

 

 

 

IRONCAD wyświetli TriBall na nowym otworze. Przesuń kursor myszy na kontrolkę płaszczyzny, znajdująca się tuż pod pionowym uchwytem TriBalla. Ikona kursora myszy zmieni się na cztery strzałki ustawione pod kątem 90 stopni.

 

 

Wciśnij prawy klawisz myszy, i trzymając go, przesuń otwór w kierunku narożnika górnej ścianki modelu:

 

 

Puść przycisk myszy. IRONCAD otworzy okno dialogowe z opcjami. Wybierz ‘Przesuń tutaj’, a następnie wpisz po 15 mm do obu wartości.

 

 • Tworzenie wzoru prostokątnego

 

Gdy TriBall jest aktywny, powtórz poprzednią operację, przesuwając otwór prawym przyciskiem myszy do przeciwległego narożnika. Tym razem jednak nie wybieraj opcji ‘Przesuń tutaj’. Wybierz za to ‘Utwórz szyk prostokątny’

 

 

 

 • Wykończenie szyku otworów

 

W oknie dialogowym wpisz 2 dla obu pozycji Liczby oraz 30 mm dla obu wartości odległości. Pola ‘Liczba’ oznaczają ilość obiektów w szyku w dwóch kierunkach, pola ‘Odległość’ z kolei określają dystans pomiędzy obiektami.

 

 

 

Gratulacje!!! Właśnie stworzyłeś model ikony IRONCAD, poznając przy tym podstawowe funcie i narzędzia programu IRONCAD. Zapamiętaj kluczowe pojęcia tej sekcji:

 • Tworzenie sceny 3D
 • Modelowanie „Przeciągnij i upuść”
 • Manipulowanie gabarytami
 • Uchwyty
 • Zatrzaski
 • TriBall

 

 • Komunikacja części

 

Części 3D w IRONCADzie mogą być eksportowane poza IRONCADa na wiele sposobów. Niektóre metody eksportowanie zasobów i projektów programu uwzględniają:

 • Rysunki szczegółowe 2D
 • Realistyczne rendery
 • Eksportowanie przy pomocy neutralnych formatów, m. in. ACIS, Parasolid, IGES, STEP, STL…

 

W tym rozdziale przedstawimy trzy podstawowe metody eksportowanie modelu do świata zewnętrznego. Skorzystamy przy tym ze stworzonego przez nas poprzednio modelu ikony IRONCAD.

 

 • Tworzenie rysunku 2D

 

Ta sekcja przedstawi wbudowany system używany do tworzenia szczegółowego rysunku z modelu 3D stworzonego w środowisku sceny. Użytkownicy tworzą widoki które są standardowymi widokami, sekcjami i widokami szczegółowymi. Są one zasadniczo zdjęciami modelu. IRONCAD utrzymuje kontakty pomiędzy modelem 3D oraz rysunkiem 2D. Każda zmiana w modelu automatycznie odzwierciedla się w rysunku szczegółowym. Oprócz tego IRONCAD posiada funkcjonalność aktualizowania modelu z środowiska rysunku, który będzie omówiony w dalszej części przewodnika.

 

 1. Zapisz część

 

W IRONCADzie część 3D potrzebuje nazwy by mogła zostać połączona z rysunkiem 2D. Jest to również dobra metoda na identyfikowanie części w przyszłości, używając takich parametrów jak opis i numer części. W przeglądarce scen kliknij prawym przyciskiem myszy na niebieską ikonę części i wybierz zakładkę Właściwości na dole przeglądarki scen.

 

 

 

W polu ‘opis’ wpisz „I-beam”, natomiast w polu ‘numer części’ wpisz „12345”. Możesz także zmienić nazwę użytkownika lub materiał.

 

Teraz wciśnij ikonę Zapisz na górnym pasku dostępu i nadaj części charakterystyczną nazwę (np. Ibeam).

 

 1. Domyślna lokalizacja zapisu

 

IRONCAD zapisze część jako domyślną w folderze IRONCAD w Moich Dokumentach.

 

 • Stwórz nowy rysunek A4

 

Aby stworzyć nowy rysunek kliknij ikonę IRONCAD w lewym górnym rogu programu, a następnie wybierz Plik > Nowy.

 

 

 

W oknie dialogowym zaznacz „rysunek” i kliknij OK. Z zakładki ISO wybierz A4 Poziomo.

 

 

 

IRONCAD wyświetli arkusz rysunku oraz standardowo obszar katalogów po prawej i przeglądarkę właściwości po lewej stronie ekranu.

 

 

 

 1. Ukrycie katalogów

 

Katalogi 2D nie będą wymagane podczas tej sesji i wyłączenie ich zapewni większy obszar

ekranu do pracy. Naciśnij ‘Pinezkę’ z prawej górnej strony paska tytułów katalogów. Jeśli w

późniejszym czasie będziesz potrzebował pozycji z katalogu najedź kursorem myszy na

pomarańczowa zakładkę po prawej stronie ekranu w miejscu gdzie Katalog był wcześniej wyświetlony, aby automatycznie został on wyświetlony ponownie.

 

 1. Dopasuj zawartość do Okna

 

Wciśnij klawisz F8 by dopasować zawartość rysunku do obszar roboczego.

 

 

 

 1. Dostęp do standardowego widoku dialogu tworzenia

 

Na górnym pasku wybierz zakładkę Widok i naciśnij ikonę Bazowy.

 

 

 

IRONCAD wyświetli intuicyjne okno dialogowe tworzenia widoku. Używając strzałek poniżej obrazu graficznego części zmień pozycję widoku tak, by widok był ustawiony tak jak na poniższej ilustracji:

Yes No

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz