Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy szkolenia z zakresu obsługi programu IronCAD. Każde prowadzone przez nas szkolenie jest dostosowane do potrzeb oraz poziomu uczestników. Oferujemy zarówno jednodniowe, jak i kilkudniowe szkolenia. Prowadzimy szkolenia tematyczne np. Konstrukcje blaszane. Szkolenia mogą być prowadzone w siedzibie firmy, w Krakowie lub u Klienta. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują polskojęzyczne materiały szkoleniowe.

Szkolenie kompleksowe

 • Zapoznanie się z programem
  • Uruchamianie Ironcada
  • Struktura programu
  • Interfejs użytkownika
  • Wykaz narzędzi
  • Zapisywanie, importowanie plików
 • Podstawy modelowania bezpośredniego w środowisku 3D
  • Katalogi gotowych elementów 3D
  • Poruszanie się w przestrzeni modelu
  • Używanie narzędzi: InteliKształty, InteliWymiary, InteliZatrzaski
  • Wykorzystanie predefiniowanych operacji 3D do budowy modelu.
  • Bryły wydrążone – Skorupa
  • Sfazowania, zaokrąglenia
  • Kreator wyciągnięć, usuwania materiału
  • Katalogi i elementy definiowane przez użytkownika
 • Reedycja modelu
 • TriBall – narzędzie do efektywnego poruszania się w środowisku 3D
 • Tworzenie rysunku 2D na podstawie modelu 3D
  • Ustawienia arkuszea
  • Generowanie widoków
  • Przekroje
  • Widoki szczegółu
  • Wymiarowanie
  • Tabela informacyjna
  • Wydruk dokumentu
 • Modelowanie części
  • Wyciągnięcia na podstawie przekroju
  • Wyciągnięcie przez obrót
  • Wyciągnięcie po ścieżce
  • Tworzenie szyków
  • Biblioteki narzędzi
 • Podstawy modelowania powierzchniowego
 • Wizualizacja

Szkolenie - Arkusze blach 2

 • Wybór rodzaju blachy
 • Dodawanie własnego rodzaju arkusza blachy
 • Wytłoczenia
 • Wyciągnięcie po profilach
 • Tworzenie wyrobów złożonych
 • Tworzenie rysunku na podstawie modelu
 • Podstawy formowania arkuszy
  • Podstawy i zagięcia
  • Zakrzywiona Podstawa
  • Zamykanie narożnika
  • Wycięcia
  • Fazowanie, Zaokrąglenie

Szkolenie - Arkusze blach / Analizy MES

Poniżej prezentujemy Państwu przykładowy scenariusz szkolenia:

 • Rozkład zajęć: Dzień 1 – 08.30-16.30
  • Prezentacja ogólna;
  • Zarys podstaw teoretycznych;
  • Metodologia postępowania;
  • Narzędzia interfejsu użytkownika;
  • Praca z geometrią;
  • Tworzenie bezpośrednie geometrii vs. Import geometrii;
  • Części oraz złożenia;
  • Dostępne formaty geometrii dla modelowania za pomocą MES;
  • Przygotowanie analizy MES;
  • Struktura wymaganych danych wejściowych;
  • Dodatkowe parametry;
  • Definiowanie własności materiałowych;
  • Bezpośrednia definicja;
  • Wykorzystanie bibliotek materiałowych;
  • Definiowanie własności elementów skończonych;
  • Elementy jednowymiarowe (belki, pręty, cięgna);
  • Elementy powierzchniowe;
  • Elementy bryłowe;
  • Połączenia;
  • Ćwiczenia praktyczne;
 • Tematy uzupełniające:
  • Przygotowanie analizy naprężeń wstępnych, modalnej i wyboczenia;
  • Wymagane dane wejściowe;
  • Sprawdzenie poprawności modelu;
  • Dane wyjściowe;
  • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozkład zajęć: Dzień 2 – 08.30-16.30
  • Definicja warunków Brzegowych;
  • Układy współrzędnych;
  • Przykładanie obciążeń do geometrii CAD;
  • Rodzaje obciążeń;
  • Ustawienia i opcje wyświetlania;
  • Dyskretyzacja modelu (tworzenie siatki);
  • Automatyczne odświeżanie siatki;
  • Kontrola gęstości podziału;
  • Orientacja wektora materiału;
  • Przygotowanie analizy dla solwera;
  • Definiowanie zestawów analiz;
  • Sprawdzenie modelu;
  • Opcje parametrów rozwiązywania;
  • Wybór rodzaju analizy;
  • Model Input;
  • Solution Controls;
  • Model Output;
  • Metody wizualizacji wyników obliczeń;
  • Tworzenie raportu;
  • Ćwiczenia praktyczne;

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz