Poniżej prezentujemy Państwu przykładowy scenariusz szkolenia:

 • Rozkład zajęć: Dzień 1 – 08.30-16.30
  • Prezentacja ogólna;
  • Zarys podstaw teoretycznych;
  • Metodologia postępowania;
  • Narzędzia interfejsu użytkownika;
  • Praca z geometrią;
  • Tworzenie bezpośrednie geometrii vs. Import geometrii;
  • Części oraz złożenia;
  • Dostępne formaty geometrii dla modelowania za pomocą MES;
  • Przygotowanie analizy MES;
  • Struktura wymaganych danych wejściowych;
  • Dodatkowe parametry;
  • Definiowanie własności materiałowych;
  • Bezpośrednia definicja;
  • Wykorzystanie bibliotek materiałowych;
  • Definiowanie własności elementów skończonych;
  • Elementy jednowymiarowe (belki, pręty, cięgna);
  • Elementy powierzchniowe;
  • Elementy bryłowe;
  • Połączenia;
  • Ćwiczenia praktyczne;
 • Tematy uzupełniające:
  • Przygotowanie analizy naprężeń wstępnych, modalnej i wyboczenia;
  • Wymagane dane wejściowe;
  • Sprawdzenie poprawności modelu;
  • Dane wyjściowe;
  • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozkład zajęć: Dzień 2 – 08.30-16.30
  • Definicja warunków Brzegowych;
  • Układy współrzędnych;
  • Przykładanie obciążeń do geometrii CAD;
  • Rodzaje obciążeń;
  • Ustawienia i opcje wyświetlania;
  • Dyskretyzacja modelu (tworzenie siatki);
  • Automatyczne odświeżanie siatki;
  • Kontrola gęstości podziału;
  • Orientacja wektora materiału;
  • Przygotowanie analizy dla solwera;
  • Definiowanie zestawów analiz;
  • Sprawdzenie modelu;
  • Opcje parametrów rozwiązywania;
  • Wybór rodzaju analizy;
  • Model Input;
  • Solution Controls;
  • Model Output;
  • Metody wizualizacji wyników obliczeń;
  • Tworzenie raportu;
  • Ćwiczenia praktyczne;

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz