• Zapoznanie się z programem
  • Uruchamianie Ironcada
  • Struktura programu
  • Interfejs użytkownika
  • Wykaz narzędzi
  • Zapisywanie, importowanie plików
 • Podstawy modelowania bezpośredniego w środowisku 3D
  • Katalogi gotowych elementów 3D
  • Poruszanie się w przestrzeni modelu
  • Używanie narzędzi: InteliKształty, InteliWymiary, InteliZatrzaski
  • Wykorzystanie predefiniowanych operacji 3D do budowy modelu.
  • Bryły wydrążone – Skorupa
  • Sfazowania, zaokrąglenia
  • Kreator wyciągnięć, usuwania materiału
  • Katalogi i elementy definiowane przez użytkownika
 • Reedycja modelu
 • TriBall – narzędzie do efektywnego poruszania się w środowisku 3D
 • Tworzenie rysunku 2D na podstawie modelu 3D
  • Ustawienia arkuszea
  • Generowanie widoków
  • Przekroje
  • Widoki szczegółu
  • Wymiarowanie
  • Tabela informacyjna
  • Wydruk dokumentu
 • Modelowanie części
  • Wyciągnięcia na podstawie przekroju
  • Wyciągnięcie przez obrót
  • Wyciągnięcie po ścieżce
  • Tworzenie szyków
  • Biblioteki narzędzi
 • Podstawy modelowania powierzchniowego
 • Wizualizacja

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz