Techniki modelowania 3D: IRONCAD vs Solidworks vs Creo – Lesson One Usprawnione szkicowanie / modelowanie oparte na funkcjach

968x506

 

Zachęcamy do przeczytania kolejnego wpisu na temat technik modelowania 3D. Dzisiejszy temat to:  IRONCAD vs Creo: Usprawnione szkicowanie / modelowanie oparte na funkcjach.

 

Kiedy przedstawiam bardzo prosty i intuicyjny sposób projektowania IronCAD, często mam trudność, aby przekonać innych użytkowników pokrewnych programów, do zrozumienia projektowania metodą Przeciągnij- Upuść.

Zachęcam do pobrania wersji testowej IronCAD/Inovate i wzięcia udziału w kursie składającym się z 17-stu lekcji. IRONCAD sprawia, że otrzymuje pozytywne opinie od nowych klientów. Spróbuj również Ty! Masz dostęp do 30-dniowej wersji próbnej z pełną funkcjonalnością programu.

Samodzielny kurs szkoleniowy IRONCAD, który możesz zrobić online

Widziałem kilka lekcji online Fusion 360 i postanowiłem porównać go z IRONCAD. Szybko stworzyłem porównanie technik projektowania. Utworzyłem piętnaście lekcji „IronCAD vs Fusion 360”, sześć lekcji „IronCAD vs Solidworks” oraz jedną lekcję  „IronCAD vs Creo”, aby pokazać różnicę między IronCAD a tymi dwoma programami. Prezenterzy programów Fusion 360, Solidworks i Creo, marnują ogromne ilości czasu przy nadmiernie skomplikowanych procedurach szkicowania. Ze względu na to chciałem pokazać, jak można pracować szybciej i efektywniej z moimi metodami projektowania w programie IRONCAD.

Techniki modelowania 3D

Wiele technik modelowania można w łatwy sposób wdrożyć w ramach istniejącego systemu. Jest to uproszczony sposób szkicowania oraz modelowanie oparty na funkcjach. Zachęcam do zapoznania się z lekcjami IronCAD vs Fusion 360 i Solidworks, ponieważ istnieją pewne bardzo wyraźne różnice pomiędzy tymi programami.

Obejrzyj przykład wykonania części w Solidworks!

https://www.youtube.com/watch?v=cHgY4ep4KfQ

 

Poniżej znajduję się przykładowy rysunek, jeśli chcesz spróbuj go narysować.

Img1052

 

Najlepszym sposobem na naukę w programie typu CAD 3D jest tworzenia modeli 3D na podstawie rysunków. W projektowaniu niezbędna jest elastyczność. IRONCAD umożliwia projektowanie w jednej scenie, co ułatwia dodatkowo pracę. Modelowanie to tylko jeden z aspektów wydajnego systemu CAD 3D.

Solidworks jest marginalnym systemem CAD 3D, bazującym na przestarzałej metodyce modelowania, opartej na historii Pro/ e (Creo). Sprzedawałem ten program kilka lat temu i stwierdziłem, że nie jest on wystarczająco wydajny dla naszego działu inżynieryjnego. Używamy tego, co sprzedajemy. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie, aby skutecznie wspierać użytkowników danego oprogramowania.

IronCAD vs Solidworks
Pokażę Ci krok po kroku, jak wykonać dany model w IRONCAD. Uzyskałem do tego wsparcie bezpośrednio od IronCAD. Oni są naprawdę bardzo dobrzy!

Podobnie jak w przypadku moich porównań Ironcad vs Fusion 360, znalazłem te same problemy w Solidworks. Technika modelowania w ogromnym stopniu odpowiada za poziom wydajności danego systemu. Osoby szkolone tylko na poziomie szkiców, są mocno ograniczone, nie mają możliwości korzystania ze swobody projektowania, która jest dostępna w najbardziej solidnych systemach CAD.
Jeśli Ty lub Twoi projektanci prjektujecie za pomocą nieproduktywnych i czasochłonnych metod, nadszedł czas, abyście poznali i przeszli na bardziej wydajne projektowanie za pomocą IRONCAD.

Poniżej przedstawiam pracę w IRONCAD. Moje domyślne ustawienie to cale, więc ustawimy jednostki na mm. Zaczynamy!

Img153

 

Wykorzystując technologię “Przeciągnij – Upuść”, przeciągam i upuszczam cylinder na scenę – jego współrzędne początkowe to X0Y0Z0. Proszę spojrzeć jakie to proste, jak ten podstawowy krok może zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas projektowania. W dalszej części, aby odpowiednio zorientować w przestrzeni naszą bryłę, posłużę się innowacyjnym narzędziem TriBall. Jest ono przeznaczone do szeroko pojętego pozycjonowania obiektów  na  scenie  3D.

Uwaga: Dlaczego IRONCAD nazywa to sceną zamiast przestrzenią roboczą? IRONCAD został wydany po raz pierwszy jako program do projektowania graficznego o nazwie Trispectives.
Nadal posiada wiele funkcji graficznych. Jest to naprawdę wspaniałe zestawienie profesjonalnego CAD 3D  i projektowania graficznego co sprawia, że jest znacznie bardziej elastyczny w swojej kategorii w porównaniu do klonów Solidworks.

 

Img398

 

Po obróceniu cylindra o dany kąt, edytujemy jego wymiary. Następnie przeciągamy i upuszczamy kolejny cylinder, centralnie na środek poprzedniej bryły.
Przeciągamy jeden z uchwytów edycyjnych (długości bocznej), który podświetla się na czerwono, jednocześnie przytrzymując klawisz SHIFT. Dzięki takiej kombinacji możemy bezpośrednio przyciągnąć wybraną bryłę, do przeciwległej ściany bocznej istniejącego już cylindra.
W ten sposób możemy  pracować bezpośrednio z wymiarami. Obecne rozmiary cylindra to 80×51.

 

Img399

 

Przeciągamy i upuszczamy H-cylinder do środka mniejszej powierzchni cylindra i wymiarujemy go. Teraz przeciągnę i upuszczę blok w postaci gotowej funkcji, która pozwala na bezpośrednie usunięcie materiału (za pomocą uchwytów edycyjnych nadaję mu konkretne gabaryty). Przeciągając górny uchwyt bloku, usuwam materiał od dołu cylindra. Tę czynność zrobiłem częściowo, aby pokazać Wam, jak to działa.

Img400

 

Teraz przeciągamy i upuszczamy element H-blok odpowiedzialny za funkcję wycinania materiału, na dolną powierzchnię, a następnie dopasowujemy jego gabaryty. Powodem, dla którego upuszczamy go na tę powierzchnię, jest uzyskanie lepszego punktu odniesienia. Dzięki tej metodzie projektowanie nabiera nowego znaczenia.

 

Img401

 

Ponownie przeciągamy i upuszczamy H-blok, jednak tym razem na górną powierzchnię bryły, dostosowując jego rozmiar. Następnie umieszczamy narzędzie Triball na środku otworu, przy jego zastosowaniu tworzymy odbicie, które łączymy z bazowym elementem.

 

Img402

 

Biorąc pod uwagę ostateczny wygląd bryły, zastosujemy opisane wyżej funkcję do edycji pozostałych zewnętrznych krawędzi.

Img2C5

Jeśli zachodzi taka potrzeba, oprócz modelowania bryłowego, możemy pracować również w szkicu.
Z palety narzędzi wybieram Kreator Wyciągnięć, umieszczam go na dolnej powierzchni. Jest on zdecydowanie najczęściej używaną funkcją w programie IRONCAD. Wybiorę opcję dodania materiału, po czym kreator umieści nam edytowalny szkic na danej płaszczyźnie.

Uwaga: po zakończeniu korzystania z funkcji „Przenieś- Upuść”, ustawiamy katalog na automatyczne ukrywanie, aby zwiększyć rozmiar naszej przestrzeni roboczej. Na potrzeby prezentacji Katalog został wyświetlony, jednak domyślnie jest on ustawiony na automatyczne ukrywanie.

 

Img2F7

 

Po przeanalizowaniu rysunku technicznego zaczynam szkicować dany profil. Rzutuję odpowiednie krawędzie. Możemy edytować daną linię bezpośrednio, więc nie ma potrzeby jej ograniczania.
Zasadniczo jest to tylko połączenie kropek. Rzutujemy krawędź otworu i dodajemy pionową linię do odbicia lustrzanego. Tworzymy odbicie lustrzane danego szkicu, po czym usuwamy linię konstrukcyjną. Finalnie jest on automatycznie wyciągany.

Uwaga: IRONCAD posiada samodzielny szkic, a dodatkowo w programie jest możliwość bezpośredniego importu plików graficznych 2D w formacie dxf. Oprócz kreatora wyciągnięcia mamy również do dyspozycji kreator obrotu, przeciągnięcia oraz wyciągnięcia złożonego.

Uwaga: Jeśli przeciągniesz prostokąt- zaznaczenie z prawej strony, zaznaczy on tylko elementy wewnątrz prostokąta, a jeśli przeciągniesz z lewej, zaznaczy elementy wewnątrz i te, które się przecinają. Jest to bardzo przydatna funkcja. Jedna z wielu funkcji programu wdrożonych przez IRONCAD, aby przyśpieszyć proces projektowania. Nie ma szybszego ani przyjemniejszego systemu CAD do projektowania niż IRONCAD lub pakietu do modelowania Inovate.

 

Img403

 

Wyciągamy element, który wcześniej projektowaliśmy w szkicu jednocześnie z klawiszem SHIFT do wybranego punktu przecięcia, lub nadajemy konkretny wymiar 13 mm. Zazwyczaj stosuje się funkcję „przyciągania do punktu” podczas projektowania.

 

Img404

 

Teraz coś dla „Szefów”. Przeciągamy jednym kliknięciem cylinder na wybraną płaszczyznę wymiarując go. Kolejnym krokiem jest ustawienie narzędzia Tribal centralnie na środku wstawionej bryły.

 

Img405

 

Teraz w analogiczny sposób wstawiamy H cylinder, do środka naszego nowego elementu, nadając mu pożądane wymiary.

Uwaga: Podczas przeciągania i upuszczania IRONCAD rozpoznaje środki,  punkty środkowe i końcowe, dzięki temu mocno usprawnia precyzyjne umieszczanie elementów, części lub zespołów w danym projekcie. Jest to niezwykle wydajna funkcja podczas projektowania.

 

Img406

 

Zrobimy to samo z następnymi czterema otworami. Przeciągamy i upuszczamy kolejny H-cylinder, w odniesieniu do powierzchni zachowując ten sam rozmiar. Za pomocą narzędzia Triball, robimy odbicie lustrzane. Przeciągamy za uchwyt, ustalamy rozmiar i łączymy.
Uwaga: Za pomocą narzędzia Triball możesz przemieszczać, kopiować i łączyć dany obiekt.

 

Img407

 

Teraz w IRONCAD jesteśmy gotowi na przeanalizowanie funkcji zaokrąglenia.  Zarówno w programie Fusion 360, jak i  Solidworks, nie spotkałem się z takimi możliwościami podczas projektowania. Nie wiem, dlaczego te programy mają coś przeciwko wprowadzaniu owych kombinacji, które tak mocno wspierają projektantów.

Najpierw zastosuję zaokrąglenie o wartości 13 mm. W przypadku programu Solidworks musimy powrócić do poziomu ikony, aby wybrać zaokrąglenie. IRONCAD pozwala bezpośrednio wybrać krawędź, klikając prawym przyciskiem myszy, i wybrać zaokrąglenie lub fazowanie.

Uwaga: IRONCAD przy użyciu lewego przycisku myszy pozwala na różne zaznaczenia:
w pierwszej kolejności zespół (żółty), następnie część (niebieski), kolejno element (żółty), w dalszej kolejności krawędź lub płaszczyzna (zielony).

Projektowanie w programie IRONCAD to znacznie inny, wyróżniający się sposób modelowania w środowisku CAD. Jest to jedna z wielu funkcji, sprawiająca że ten system jest 5x szybszy w projekcie koncepcyjnym oraz 10x bardziej wydajny z modyfikacjami.

 

Img408

 

Czas na dalszy etap modelowania. Dodajemy kolejne zaokrąglenia. Wstawiłem trzy, które idą wzdłuż cylindra, następnie dodatkowe umieszczone tym razem naprzeciwko dużego cylindra. Na sam koniec dokładam resztę zaokrągleń w trzech oddzielnych krokach.

 

Img409

 

Finalnie kończymy projektowanie części, zanim osoba pracująca w programie Solidworks skończy pracę z połową swoich szkiców. Uważam, że IRONCAD oferuje bardziej zdyscyplinowany proces projektowania.

 

Img410

 

Sprawdziłem ponownie model, pragnę pokazać Ci coś więcej w związku w funkcją zaokrąglenia.

 

Img411

 

Zmieniłem kolejność zaokrągleń w drzewku operacji, dzięki temu udało się uzyskać poprawny ich kształt. W trakcie projektowania bardzo łatwo jest popełnić błąd podczas wprowadzania ich kolejności. Program IRONCAD pozwala na dowolną zmianę kolejności funkcji, nie naruszając przy tym całego modelu.

 

Img412

 

Możesz zobaczyć więcej opcji projektowania w programie IRONCAD, klikając poniższy link.

 

Źródło: http://www.tecnetinc.com/IronCAD%20vs%20Solidworks%20Lesson%201.html

 

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz